Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 lipca 2024
Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy
pochmurno
33°C

Pedagog

Pedagog szkolny - mgr Małgorzata Czernicka

 

 

PEDAGOG SZKOLNY
MGR MAŁGORZATA CZERNICKA

przyjmuje w godzinach:

Poniedziałek 8.00 - 15.00
Wtorek     10.30 - 15.30
Środa       9.30 - 15.30
Czwartek 10.00 - 16.00
Piątek      8.00 - 11.00

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje pedagog szkolny, który:
· dba o bezpieczeństwo uczniów w szkole;
· rozpoznaje potrzeby uczniów i określa formy pomocy adekwatnej do sytuacji;
· wspiera wychowawców w pracy, wspomaga ich w diagnozie, planowaniu i realizacji szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego;
· udziela pomocy wychowawczej rodzicom, nauczycielom i wychowawcom;
· dba o realizację obowiązku szkolnego uczniów;
· interesuje się wynikami w nauce i ocenami z zachowania uczniów;
· udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów w wychowaniu dzieci;
· rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze;
· dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
· prowadzi indywidualne przypadki uczniów społecznie niedostosowanych;
· kieruje uczniów na badania do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w celu ustalenia przyczyn trudności w nauce i metod dalszego postępowania;
· rozpoznaje sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów;
· organizuje uczniom pomoc w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych;
· organizuje różne formy terapii zajęciowej uczniom z niedostosowaniem społecznym;
· udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi;
· pomaga uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej;
· wspiera uczniów w rozwiązywaniu problemów powstających na tle konfliktów rodzinnych;
· pomaga uczniom i nauczycielom w rozwiązywaniu szkolnych konfliktów;
· prowadzi zajęcia wychowawczo - profilaktyczne i terapeutyczne;
· wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych do Sądu dla Nieletnich;
· interweniuje w przypadku sporów i konfliktów rówieśniczych;
· współpracuje z różnorodnymi instytucjami udzielającymi szkole wsparcia (tj. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS), Urząd Miasta, Policja, Straż Miejska, Sanepid, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Sąd dla Nieletnich, kuratorzy zawodowi i społeczni, MDK, JDK, asystent do spraw Romów, ZHP).

Pedagog szkolny proponuje:
· bezpośredni kontakt z uczniami;
· indywidualne rozmowy i konsultacje z rodzicami;
· klasowe zajęcia integracyjne z uczniami z udziałem pedagoga;
· pomoc uczniom w wyrównywaniu braków w nauce podczas indywidualnej terapii pedagogicznej;
· udzielenie pomocy socjalnej we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Radą Rodziców, szkolnym pracownikiem socjalnym;
· pomoc psychologiczno - pedagogiczną uczniom realizującym kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej;
· uczestnictwo rodziców w prelekcjach z udziałem pracowników Policji, Straży Miejskiej, lekarzy, psychologa;
· doradztwo dla rodziców, studentów, nauczycieli rozpoczynających pracę w kwestiach opiekuńczo - wychowawczo - profilaktycznych;
· pedagog w oparciu o trafną diagnozę sytuacji opiekuńczo - wychowawczej inspiruje
i organizuje nauczycieli i środowisko do realizacji zadań wobec dzieci;
· kompleks spraw związanych z indywidualną pomocą uczniom (zmierzającą do eliminowania napięć psychicznych u uczniów wynikających z konfliktów rodzinnych, rówieśniczych
i niepowodzeń szkolnych);
· zajęcia wychowawczo - profilaktyczne uczniów z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej na temat "Odpowiedzialności prawnej nieletnich";
· prowadzi ogólnoszkolną "walkę" z przemocą i agresją rówieśniczą (uczestniczenie społeczności szkolnej w ogólnopolskiej kampanii "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY");

 

Pedagog: mgr Małgorzata Czernicka - pedagog ,pedagog  specjalny, terapeuta, instruktor teatralny.


Nauczyciel dyplomowany z długoletnim stażem pracy w gimnazjum.
Wykształcenie zawodowe: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza , Pedagogika resocjalizacyjna i Terapia Pedagogiczna, Studium Specjalne w Zakresie Socjoterapii , Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Pomocy Psychologicznej Instytutu Terapii  Gestalt, Oligofrenopedagogika, Diagnoza i Terapia Pedagogiczna,  Wiedza o teatrze, Edukacja dla Bezpieczeństwa, kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki i tyflopedagogiki.

Do zadań pedagoga szkolnego należy:
Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, określanie form, sposobów zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych, z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli ,działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, kontakt z instytucjami wspierającymi proces wychowania i profilaktyki.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.