Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 lipca 2024
Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy
słonecznie
33°C

Kącik porad prawnych

Ocena 0/5

DLA   RODZICA  I  UCZNIA

 

Dziecięcy telefon zaufania  800 12 12 12
 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma prawo do:

1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;

2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania;

3) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz obowiązujących w szkole sposobów kontroli postępów w nauce;

4) poszanowania swej godności;

5) nietykalności osobistej;

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, światopoglądowych, religijnych, o ile nie naruszają dobra osobistego osób trzecich;

7) opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole;

8) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

10) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

11) korzystania z doraźnej, dodatkowej pomocy nauczyciela - zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału;

12) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;

13) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach;

14) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;

15) korzystania z form pomocy stypendialnej, rzeczowej;

16) dostosowania warunków pisania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i wniosku rodziców;

17) ochrony danych osobistych (informacji o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, sytuacji rodzinnej, statusie materialnym, społecznym).

 

Uczeń ma obowiązek:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;

2) dbania o honor i tradycje szkoły;

3) wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę; rzetelnej pracy 
nad  poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności;

4) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych i aktywnego uczestnictwa 
w zajęciach;

5) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej;

6) chronienia życia i zdrowia własnego i innych;

7) przeciwdziałania zagrożenia zdrowia i życia innych;

8) stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów; nauczycieli i innych osób;

9) okazywania szacunku nauczycielom; wychowawcom; pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane normy;

10) podporządkowania się wytycznym i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej:

11) dbania o ład i porządek oraz o wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;

12) przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności; marnotrawstwu 
i niszczeniu majątku szkolnego;

13) ochrony i zabezpieczenia własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą;

14) punktualnego i systematycznego uczęszczania na lekcje;

15) uzupełniania braków wynikających z absencji;

16) prowadzenia zeszytów zgodnie z wymogami nauczycieli;

17) zapisywania każdorazowo treści zadania domowego w swoim zeszycie przedmiotowym;

18) starannego, sumiennego odrabiania prac domowych;

19) przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń (w § 96);

20) przebywania podczas zajęć lekcyjnych i przerw tylko w budynku szkoły;

21) po dzwonku na lekcję zachowania ciszy na korytarzach;

22) przebywania podczas lekcji w określonej sali pod opieką nauczyciela;

23) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych;

24) usunięcia dokonanych zniszczeń w wyznaczonym terminie;

25) wystrzegania się szkodliwych nałogów;

26) noszenia stroju codziennego (zakrywającego ramiona i brzuch, spódnic i spodenek do kolan, długich spodni);

27) noszenia stroju galowego na uroczystości szkolne (biała bluzka lub koszula oraz ciemne długie spodnie dla chłopców i ciemna spódnica do kolan lub ciemne długie spodnie dla dziewcząt). Strój galowy obowiązuje podczas:

a) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,

b) egzaminu ósmoklasisty,

c) szkolnych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości,

d) konkursów przedmiotowych, konkursów pozaszkolnych,

e) uroczystości klasowych zgodnie z poleceniem wychowawcy,

28) dbać o higienę osobistą;

29) zmiany obuwia w szatni przed wejściem do szkoły.

 

PRZYDATNE LINKI:

- Rzecznik Praw Dziecka:    https://brpd.gov.pl/

- Strona internetowa Telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży:  https://800119119.pl/?gclid=EAIaIQobChMI44rG47eqgQMViMjVCh3iEAP8EAAYASAAEgJW6fD_BwE

- Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców:   https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/cyberprzemoc--poradnik-dla-rodzicow

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.