Program "JUDO IN SCHOOLS" w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle

Program "Judo in Schools" to wspólna inicjatywa Polskiego Związku Judo, Międzynarodowej Federacji Judo, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Celem programu jest wprowadzenie większej liczby dzieci w świat judo i propagowanie wartości judo: SZACUNKU, PRZYJAŹNI i ODPORNOŚCI (budowania ducha walki - radzenia sobie ze zwycięstwem i przegraną).

Program "Judo in Schools" polega na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć judo w 16 szkołach podstawowych w Polsce. Z radością informujemy, że nasi uczniowie klas I-III, jako jedyni w województwie, uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez licencjonowanych trenerów judo.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 60 minut. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy otrzymują judogi, a zajęcia prowadzone są na matach treningowych. Program ma charakter długofalowy, stanowi więc doskonałą okazję do rozwijania możliwości psychomotorycznych dzieci, budowania poczucia własnej wartości i poszanowania innych, a także kierowania aktywności dzieci w pozytywny i kontrolowany sposób.