Oddziały humanistyczne i matematyczne klas siódmych

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w roku szkolnym 2019/2020 oferuje nauczanie rozszerzone w zakresie przedmiotów humanistycznych w oddziale humanistycznym klasy siódmej (dodatkowa godzina języka polskiego) oraz nauczanie rozszerzone w zakresie matematyki w oddziale matematycznym (dodatkowa godzina matematyki).

Rekrutacja do tych oddziałów trwa do 14 marca 2019 r.

Prosimy uczniów zainteresowanych o złożenie deklaracji wyboru oddziału humanistycznego lub matematycznego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w sekretariacie szkoły (ul. Czackiego 2).

KLASA SIÓDMA HUMANISTYCZNA KLASA SIÓDMA MATEMATYCZNA

DEKLARACJA WYBORU ODDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO - LINK

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - LINK

DEKLARACJA WYBORU ODDZIAŁU MATEMATYCZNEGO - LINK

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - LINK