AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

 AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” - PODSUMOWANIE

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 prowadzone były zajęcia dla najmłodszych w ramach „AKADEMII PRZEDSZKOLAKA”. Był to cykl 9 cotygodniowych spotkań tematycznych trwających od grudnia do marca, w których wzięło udział 36 Przedszkolaków.

Dzieciaki biorące udział w zajęciach miały możliwość poznania swoich rówieśników, nauczycieli prowadzących warsztaty, zawierać nowe znajomości, uczyć się rozmawiać z innymi, rozwiązywać konflikty, radzić sobie z problemami, wyrażać siebie, swoje zdania i poglądy, uczyć się asertywności i samodzielności.

Celem „Akademii Przedszkolaka” było przygotowanie dzieci do lepszego i prawidłowego funkcjonowania w szkole oraz do zwiększenia ich gotowości do nauki w pierwszej klasie.

Poprzez zabawę PRZEDSZKOLAKI mogły rozwijać swoją kreatywność i zainteresowania plastyczne, językowe (j .angielski i j. niemiecki), humanistyczne, matematyczne, sportowe, informatyczne oraz uczestniczyć w zajęciach z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

Na zakończenie zajęć Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Jacek Nawrocki wręczył dzieciakom Dyplom Uczestnictwa w Akademii i upominki, jako nagrodę za systematyczny i aktywny udział w zajęciach.

Wszystkim dzieciom i ich Rodzicom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za udział i zapraszamy w nowym roku szkolnym.