Logo SP2 w Jaśle
Powróć do: Różne

Wynajem sal

Cennik wynajmu/udostępniania hali sportowej:

od 1 XI 2022

 • cała sala gimnastyczna - 120 zł NETTO+VAT/godz.
 • boisko sportowe pojedyncze - 50 zł NETTO+VAT/godz.
 • turnieje - 650 zł NETTO+VAT/1 dzień

Regulamin hali sportowej:

 1. Sala gimnastyczna przeznaczona jest do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć i imprez sportowo- okolicznościowych.
 2. Wszystkie zajęcia w sali odbywają się w sposób zorganizowany pod opieką nauczyciela bądź opiekuna grupy (ćwiczący mogą przebywać w sali tylko w obecności prowadzącego zajęcia).
 3. Za porządek i bezpieczeństwo uczestników (przed zajęciami, w trakcie ich trwania oraz po zakończeniu) odpowiada nauczyciel bądź opiekun grupy (ćwiczący są zobowiązani do przestrzegania poleceń dotyczących szczególnie: ładu, porządku i dyscypliny ).
 4. Przed wejściem na salę gimnastyczną ćwiczący przebierają się w szatni, która w czasie zajęć powinna być zamknięta (szkoła nie odpowiada za rzeczy skradzione lub pozostawione w szatni i na sali gimnastycznej).
 5. Wszystkich ćwiczących obowiązuje obuwie sportowe na jasnych spodach oraz odpowiedni do rodzaju zajęć strój sportowy.
 6. Na salę gimnastyczną ćwiczący wchodzą bez biżuterii (np. kolczyków, łańcuszków, zegarków, itp.).
 7. Za stan urządzeń i sprzętu sportowego oraz ich przydatność do ćwiczeń odpowiada prowadzący zajęcia oraz ćwiczący (grupa ćwiczących pokrywa koszty zniszczeń powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania).
 8. Zabrania się:
 • korzystania z urządzeń i sprzętu sportowego bez nadzoru prowadzącego zajęcia i w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 • przesuwanie sprzętu po nawierzchni (należy go przenosić)
 • agresywnego zachowania (np. krzyków, popychania itp.).

9. Każdą kontuzję i wypadek należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia.

10. Grupy zorganizowane spoza Szkoły podstawowej nr 2 w Jaśle korzystające z sali gimnastycznej podporządkowują się poleceniom osoby obsługującej salę z ramienia szkoły.

11. Opiekun grupy przed zajęciami pobiera klucz do szatni, a po ich zakończeniu oddaje klucz i podpisem potwierdza odbycie zajęć.

12. Na sali gimnastycznej oraz na jego zapleczu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

Pliki do pobrania: