Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle


Idź do treści

Stołówka


Przygotowuje codziennie domowe dwudaniowe obiady z deserami, ze świeżych produktów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Uczniowie mogą korzystać z posiłków, po złożeniu pisemnego zgłoszenia przez rodziców karty przyjęcia na stołówkę.
Obiady wydawane są w godzinach od
10:50 - 14:00.

opłata za miesiąc wrzesień 66,50 zł

Opłaty należy wnosić gotówką do
10 każdego miesiąca w godz. od 7.45 do 15.45 w sekretariacie szkoły lub na konto:

25 8642 1171 2017 7103 5839 0003

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Przed dokonaniem przelewu proszę o sprawdzenie należnej kwoty celem uwzględnienia ewentualnych odpisów.


Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać w danym dniu do godz. 8.00 w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie 13 446 36 74INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle mając na uwadze działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia realizowane na podstawie Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie jednego gorącego posiłku dla dziecka realizującego obowiązek szkolny - do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Pomoc w powyższym zakresie może zostać przyznana nieodpłatnie jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza od dnia 1 października 2015 r. 771 zł. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w siedzibie MOPS w Jaśle ul. Kochanowskiego 3.

Powrót do treści | Wróć do menu głównego