Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle


Idź do treści

Programy unijne


Uczestniczymy w programie promocji zdrowia ,,Szklanka mleka” oraz ,,Owoce w szkole”PROGRAM UNIJNY
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III"Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego "Kapitał Ludzki" działanie 9.1 poddziałanie 9.1.2 Priorytet nr IX POKL.

W naszej szkole w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 realizowano projekt unijny "Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania w klasach I-III".
Dzieci uczestniczyły w następujących rodzajach zajęć:

- zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno - przyrodnicze - prowadziła p. Małgorzata Kolanko,
- zajęcia wspomagające naukę czytania i pisania - prowadziła p. Anna Czekańska,
- zajęcia doskonalące umiejętności matematyczne - prowadziła p. Małgorzata Pięta,
- gimnastyka korekcyjna - prowadziły p. Aleksandra Wypasek i p. Ilona Dziobek.
Wszystkie zajęcia odbywały się raz w tygodniu.

Uczniowie rozwijali zainteresowania i uzdolnienia matematyczno - przyrodnicze korzystając z licznych, atrakcyjnych i nowoczesnych gier, układanek, globusów, krzyżówek oraz programów komputerowych.
Zgromadzone pomoce będą doskonałymi środkami dydaktycznymi wspierającymi naukę płynnego czytania i poprawnego pisania,
a także rozwijają zainteresowania czytelnicze uczniów.

Bogato wyposażona została także sala gimnastyki korekcyjnej, w której uczniowie poprzez zabawę i urozmaicone ćwiczenia korygują wady postawy i uczą się zachowań prozdrowotnych.

Wysoka frekwencja uczniów na zajęciach dowiodzi, że rodzaj zajęć został właściwie dobrany do potrzeb naszej szkoły.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego