Wykaz podręczników w roku szkolnym 2019/2020

Podręczniki i ćwiczenia do wszystkich zajęć obowiązkowych w roku szkolnym 2019/2020 w klasach od I do VIII uczniowie będą wypożyczać z biblioteki szkolnej we wrześniu.


Podręczniki do nauki religii rodzice kupują we własnym zakresie:

Klasa

Tytuł podręcznika

Redakcja/Wydawnictwo

Numer dopuszczenia podręcznika

I

Żyjemy w Bożym świecie

K. Mielnicki, E. Kondrak/Jedność, Kielce

AZ-11-01/12-KI-1/12

II

Idziemy do Jezusa

J. Czerkawski, E. Kondrak/Jedność, Kielce

AZ-12-01/12-KI-3/12

III

Jezus jest z nami

J. Czerkawski, E. Kondrak/Jedność, Kielce

AZ-13-01/12-KI-4/13

IV

Zaproszeni przez Boga.     Nowa podstawa programowa

Marek Zbigniew/Wyd.WAM

AZ-21-01/10-KR-2/12

V

Obdarowani przez Boga.
Nowa podstawa programowa

E.Żmuda D.Godoś /Wyd.WAM

AZ-22-01/10-KR-5/13

VI

Przemienieni przez Boga. Nowa podstawa programowa

Zbigniew Marek/Wyd.WAM

AZ-23-01/10-KR-1/14

VII

Szukam Was.
Nowa podstawa programowa

Opracowanie zbiorowe/Wyd.WAM

AZ-31-01/10-KR-1/11

VIII

Jestem z wami.
Nowa podstawa programowa

Opracowanie zbiorowe/Wyd.WAM

AZ-32-01/10-KR-3/12