Świetlica

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością:

 

AKTUALNOŚCI - wrzesień 2019 - kwiecień 2020

AKTUALNOŚCI - maj - czerwiec 2020

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZ. 2020/2021

Lista dodatkowa uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej

Wydarzenia w roku szk. 2018/2019 


Świetlica szkolna

Świetlica w naszej szkole jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, w którym dziecko może ciekawie i pożytecznie spędzić wolny czas. Wszystkie dzieci wymagające opieki zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach
6.30 do 16.30

Bezpośredni telefon do świetlicy  
tel.  13 448 18 55

 Kadra pedagogiczna świetlicy:

mgr Małgorzata Kaleta
mgr Renata Pankiewicz
mgr Dorota Sajdak

 

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej - link

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej - link

Regulamin świetlicy szkolnej - link

Oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie dziecka ze świetlicy - link

 

Świetlica usytuowana jest na parterze budynku szkolnego z łatwym dostępem dla dzieci i rodziców. 

Nasze pomieszczenia urządzone są estetycznie, funkcjonalnie i bezpiecznie. Wyposażone są w niezbędny sprzęt i pomoce do prawidłowego funkcjonowania: telewizor plazmowy, kino domowe, sprzęt nagłaśniający z mikrofonami bezprzewodowymi, komputery, wideo, DVD, duży zestaw gier tematycznych, logicznych, edukacyjnych, klocki, materace, sprzęt sportowy - hulajnogi, zestaw książek i czasopism dla dzieci, pomoce do zajęć plastycznych.

Spędzanie czasu w świetlicy ma sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci, dlatego też prowadzone są następujące zajęcia:

- Artystyczne, (plastyczne, muzyczne, dramatyczne)
- Czytelnicze
- Rozwijające horyzonty umysłowe (testy, łamigłówki, krzyżówki)
- Gry i zabawy ruchowe
- Zajęcia kulinarne
- Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: (tablica interaktywna , DVD, komputer, gra TV)
- Doskonalące i utrwalające zdobytą wiedzę (pomoc nauczycieli w odrabianiu zadań domowych oraz pomoc w pokonywaniu pojawiających się trudności)
- Wycieczki dydaktyczne i rekreacyjne,
- Spotkania z ciekawymi ludźmi
- Konkursy szkolne, międzyszkolne
- Imprezy okolicznościowe

Dzieci uczęszczające do świetlicy traktowane są podmiotowo, mają możliwość wyboru proponowanych zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, co utrwalone jest na zdjęciach zamieszczonych na stronie internetowej szkoły. 

Zajęcia w świetlicy prowadzone są zgodnie z rozkładem:

Poniedziałek - gawędy związane z realizacją tematu tygodnia, opowiadania, wiersze, inscenizacje. 
Wtorek - zajęcia plastyczno - techniczne, zmiana dekoracji, urządzanie wystaw. 
Środa - zajęcia muzyczno - taneczne. 
Czwartek - zajęcia sportowe, wycieczki, spacery, gry terenowe. 
Piątek - praca z książką, gry i zabawy, podsumowanie tygodnia.