Stołówka szkolna

JADŁOSPIS KLASY I-III SP

(UL. KORALEWSKIEGO 9)

OTWÓRZ

JADŁOSPIS KLASY IV-VIII SP
I III GIM

(UL. CZACKIEGO 2)

OTWÓRZ

Stołówka szkolna przygotowuje codziennie domowe dwudaniowe obiady z deserami, ze świeżych produktów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Uczniowie mogą korzystać z posiłków, po złożeniu pisemnego zgłoszenia przez rodziców karty przyjęcia na stołówkę.
Obiady wydawane są w godzinach 
10:50 - 14:00.

Opłata za miesiąc    czerwiec - 42.00 zł

Rodzice uczniów kl. I - III, którzy w czasie egzaminów i w przerwie świątecznej korzystali z obiadów w świetlicy szkolnej (ul. Koralewskiego) dopłacają za te dni w miesiącu maju.

Kwotę indywidualną do wpłaty pomniejszoną o odpisy można również uzyskać w księgowości szkoły pod numerem tel. 13 446 48 44 lub 13 446 36 74

Opłaty należy wnosić gotówką do 10 każdego miesiąca w godz. od 10.25 do 14.30 w księgowości szkoły (ul. Czackiego 2) lub na konto: 

Od 1 II 2019r. wpłatę za obiady należy przekazać na nowy nr rachunku:

Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle

14 8627 1011 2001 0053 1894 0002

W tytule przelewu prosimy wpisać:
- "Wpłata na obiady"
- imię i nazwisko ucznia (przy płatnościach za rodzeństwo wpisać imię każdego dziecka oddzielnie)
- kwota

Przed dokonaniem przelewu proszę o sprawdzenie należnej kwoty celem uwzględnienia ewentualnych odpisów.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać w danym dniu do godz. 8.00 w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie - tel. 13 446 36 74

Karta przyjęcia dziecka na stołówkę szkolną - link

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle mając na uwadze działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia realizowane na podstawie Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie jednego gorącego posiłku dla dziecka realizującego obowiązek szkolny - do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Pomoc w powyższym zakresie może zostać przyznana nieodpłatnie jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza od dnia 1 października 2015 r. 771 zł. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w siedzibie MOPS w Jaśle ul. Kochanowskiego 3.