Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle

 

 

Przewodniczący: Ewa Majewska

Zastępca przewodniczącego: Jacek Burnatowski

Sekretarz: Elżbieta Adamska

Skarbnik: Daniel Lignar

 

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłaty w wysokości: 40 zł na pierwsze dziecko, 30 zł na drugie, (od trzeciego bez opłat).  Wpłat można dokonać u przedstawicieli trójek klasowych lub u wychowawcy klas lub bezpośrednio na konto :

Konto Rady Rodziców: 42 8642 1171 2017 7107 3743 0001

W tytule przelewu proszę wpisać imię nazwisko ucznia oraz klasę.

Regulamin Rady Rodziców - plik