Psycholog szkolny - mgr Anna Sokołowska

Psycholog

mgr Anna Sokołowska

Psycholog, psychoterapeuta z kilkunastoletnim stażem pracy z dziećmi, młodzieżą, także z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

 Wykształcenie zawodowe:

Uniwersytet Jagielloński – kierunek Psychologia,

Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie - 4-letni kurs kwalifikacyjny z zakresu Psychoterapii Systemowej Rodzin

Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny

 Do zadań psychologa szkolnego należy:

Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, emocjonalnych, społecznych uczniów, udzielanie konsultacji, porad i wsparcia psychologicznego dla uczniów, rodziców oraz kadry pedagogicznej, współpraca z wychowawcami klas w zakresie rozwiązywania aktualnych problemów wychowawczych, wspieranie w procesie wychowawczym, prowadzenie zajęć z zakresu psychoprofilaktyki i psychoedukacji, pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji indywidualnych, rówieśniczych lub rodzinnych.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8.00-13.00

Wtorek: 10.00-13.00

Środa: 8.00-13.00

Czwartek: 9.00-12.00

Piątek: 8.00-12.00