Młodzież i przedsiębiorczość

PROJEKT "MŁODZIEŻ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

„Młodzież i Przedsiębiorczość – IV edycja miejska” – projekt edukacyjny Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców realizowany już po raz czwarty we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Miastem Jasło w jasielskich szkołach podstawowych w okresie wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r. 
Celem projektu skierowanego do 80 uczniów w wieku 12-16 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 oraz Zespołu Szkół Miejskich nr 1 i 3 w Jaśle, a także 15 nauczycieli przedmiotów związanych z przedsiębiorczością jest podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz obudzenie ducha ciągłego rozwoju i zaangażowania na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej wśród beneficjentów. Założone cele zostają osiągnięte poprzez doprowadzenie do samookreślenia własnych potrzeb, problemów z nimi związanych i ukazanie sposobów ich rozwiązania oraz rozwoju z wykorzystaniem przedstawionych narzędzi. 
W ramach projektu realizowane są następujące działania: 
- warsztaty ekonomii, prawa w biznesie, przedsiębiorczości i public relations dla uczniów, 
- wizyty studyjne w jasielskich przedsiębiorstwach dla uczniów wraz z opiekunami, 
- wyjazdy edukacyjne do Rzeszowa dla uczniów wraz z opiekunami (warsztaty w Narodowym Banku Polskim – Oddział Okręgowy w Rzeszowie), 
- wyjazdy edukacyjne do Warszawy (Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, Centrum Nauki Kopernik, Sejm RP) 
- konkurs dla uczniów „Mój pomysł na lokalny biznes”, 
- warsztaty przygotowujące debaty oxfordzkie dla uczniów, 
- przedstawienie debat oxfordzkich lokalnym społecznościom i ich nagranie w formie materiału edukacyjnego, 
- szkolenie praktycznej edukacji przedsiębiorczości dla nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie przedsiębiorczości.
- gala podsumowująca. 
Istotnym elementem projektu jest przedstawienie wypracowanych przez młodzież pomysłów biznesowych szerokiemu gronu przedsiębiorców i mieszkańców Miasta Jasła w formie broszury, a także przedstawienie lokalnej społeczności w szkołach debat oxfordzkich oraz udostępnienie ich profesjonalnych nagrań w Internecie dla celów edukacyjnych w przyszłości.


PROJEKT "MŁODZIEŻ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Młodzież w trakcie wyjazdu do Rzeszowa odwiedziła Narodowy Bank Polski - Oddział Okręgowy, gdzie poznała zasady funkcjonowania banku centralnego - misję i cele NBP. Uczniowie dowiedzieli się czym jest pieniądz i jak funkcjonuje - przeszli kurs rozpoznawania znaków pieniężnych. W trakcie zwiedzania minimuzeum NBP młodzież zobaczyła m.in. zabytkowe maszyny do liczenia banknotów.

Fotorelacja

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 w Jaśle we wtorek, 05.11 w ramach projektu "Młodzież i Przedsiębiorczość" wzięli udział w wizycie studyjnej, którą zorganizował TEKPUD Sp. z o.o. Firma jest wiodącym w regionie podkarpackim producentem opakowań tekturowych. Młodzież w trakcie wizyty miała okazję poznać zakład produkcyjny stawiający na nowoczesne rozwiązania techniczne oraz wysoką jakość wyrobów. Uczestnicy wyjazdu mieli szansę porozmawiać z kadrą zarządzającą na temat prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej w naszym regionie.

Fotogaleria

Młodzież i Przedsiębiorczość to projekt edukacyjny Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Miastem Jasłem, w ramach programu edukacji ekonomicznej, w jasielskich szkołach podstawowych. W projekcie uczestniczy 23 uczniów klas VII i VIII z naszej szkoły. Pierwsze spotkanie uczestników projektu odbyło się w auli naszej szkoły, w dniu 2 października 2019 r. Kolejne zajęcia miały miejsce 15 października. W czasie tych zajęć uczniowie poprzez aktywny udział w symulacji sesji giełdowej zgłębiali zawiłości ekonomii.

Kolejne spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie. Planowane są również wyjazdy edukacyjne do Rzeszowa i do Warszawy.

 


Podobnie, jak w roku ubiegłym, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle przystąpiła do projektu "Młodzież i Przedsiębiorczość", realizowanego przez Jasielkie Stowarzyszenie Przedsiębiorcow we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Czas trwania projektu - październik 2019 - czerwiec 2020.

W ramach projektu odbędą się:

  1. warsztaty ekonomii, prawa w biznesie, przedsiębiorczości i public relations dla uczniów,
  2. wizyty studyjne w jasielskich przedsiębiorstwach dla uczniów wraz z opiekunami,
  3. wyjazdy edukacyjne do Rzeszowa,
  4. wyjazdy edukacyjne do Warszawy,
  5. konkurs dla uczniów „Mój pomysł na lokalny biznes”,
  6. warsztaty przygotowujące debaty oxfordzkie dla uczniów,
  7. przedstawienie debat oxfordzkich lokalnym społecznościom i ich nagranie w formie materiału edukacyjnego,
  8. szkolenie praktycznej edukacji przedsiębiorczości dla nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie przedsiębiorczości i pobudzania działalności gospodarczej wśród uczniów lub zainteresowanych takim działaniem ze wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu jasielskiego,
  9. gala podsumowująca z udziałem uczestników projektu i partnerów,
  10. kampania medialna będąca całorocznym działaniem, mającym na celu podnoszenie w mediach tematu edukacji przedsiębiorczości.

 


Debaty oxfordzkie w ramach projektu "Młodzież i Przedsiębiorczość"2018/2019:

LINK

PROJEKT "MŁODZIEŻ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" 2018/2019

Od października 2018 r. w naszej szkole trwa projekt edukacyjny „Młodzież i Przedsiębiorczość” realizowany przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Miastem Jasło w okresie październik 2018 r. – czerwiec 2019 r.

Celem projektu skierowanego do 80 uczniów w wieku 12-16 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle, Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle, Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle oraz Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle jest podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji oraz obudzenie ducha ciągłego rozwoju i zaangażowania na płaszczyźnie przedsiębiorczości społecznej i gospodarczej, a także stworzenie młodzieży możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności, samodzielnego zaprezentowania swoich pomysłów i skonsultowania ich z profesjonalistami. Dzięki projektowi uczniowie pozyskają możliwość samodzielnego określenia własnych potrzeb w zakresie przedsiębiorczości i związanych z nimi problemów.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

- warsztaty ekonomii, prawa w biznesie, przedsiębiorczości i public relations dla uczniów,

- wizyty studyjne w jasielskich przedsiębiorstwach dla uczniów wraz z opiekunami,

- wyjazdy edukacyjne do Rzeszowa dla uczniów wraz z opiekunami,

- wyjazdy edukacyjne do Warszawy dla uczniów wraz z opiekunami,

- konkurs dla uczniów „Mój pomysł na lokalny biznes” w trzech kategoriach: przedsiębiorczość społeczna, produkcja, handel i usługi,

- warsztaty przygotowujące debaty oxfordzkie dla uczniów,

- przedstawienie debat oxfordzkich lokalnym społecznościom i ich nagranie w formie materiału edukacyjnego,

- szkolenie praktycznej edukacji przedsiębiorczości dla nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie przedsiębiorczości.

Podczas warsztatów uczniowie mają okazję poznać tajniki biznesu, uczą się podstaw z zakresu przedsiębiorczości. Na warsztatach z ekonomii młodzież mogła przenieść się na parkiet giełdowy i na kilka godzin zamienić się w inwestorów podczas symulacji sesji giełdowych. 
W trakcie warsztatów z prawa w biznesie młodzież poznała podstawowe pojęcia z tego zakresu, miała również możliwość odegrania symulowanych rozpraw sądowych. Warsztaty są okazją do poznania wielu zagadnień nie tylko od strony teoretycznej, lecz również praktycznej.

Organizowane w listopadzie wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach były okazją dla uczniów do poznania potencjału miejscowego biznesu, spotkania z pracownikami i kadrą menadżerską, wymiany myśli, poglądów na temat zapotrzebowania w miejscowych przedsiębiorstwach na rozwój, a także zatrudnianie nowych pracowników, poszukiwanie współpracujących przedsiębiorców.

W ramach organizowanych wizyt uczniowie zobaczyli linie produkcyjne w zakładach Fabryki Armatur Jafar S.A w Skołyszynie i Przysiekach. Uczniowie mieli okazje spotkać się z pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy produkcji, mieli również możliwość rozmowy z przedstawicielami kadry zarządzającej.

W styczniu uczniowie wraz z opiekunami odwiedzą Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie, gdzie poznają zasady funkcjonowania banku centralnego - poznają misję i cele NBP, dowiedzą się czym jest pieniądz i jak funkcjonuje - przejdą kurs rozpoznawania znaków pieniężnych, a także będą mogli zwiedzić minimuzeum NBP.

Istotnym elementem projektu będzie przedstawienie pomysłów młodzieży szerokiemu gronu przedsiębiorców i mieszkańców Miasta Jasła w formie broszury, a także przedstawienie lokalnej społeczności w szkołach debat oxfordzkich oraz nagranie ich dla celów edukacyjnych w przyszłości.

Projekt „Młodzież i Przedsiębiorczość” realizowany przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Miastem Jasło.