MARIA KONOPNICKA I TRADYCJE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JAŚLE ZWIĄZANE Z PATRONKĄ

"Niech ten wiek nowy rozbłyśnie nam gwiazdą sprawiedliwości i światła, i pracy…"

                                                                                                                 Maria Konopnicka 


Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle patronuje Maria Konopnicka (1842 - 1910) - poetka i pisarka, "pieśniarka ludu", autorka "Roty". Głosiła ona prawdy dotyczące narodu, oddawała cześć polskiej ziemi, "wyśpiewała wszystkie jej cuda, bóle, nadzieje i spełnienia wieszcze".Maria Konopnicka - Patronka Szkoły. Portret pędzla Kazimierza Jugowca, 1999 r.


Szkoła Podstawowa nr2 w Jaśle imię Marii Konopnickiej otrzymała w 1923 roku. Wydarzyło się to w 20. rocznicę przybycia poetki na Ziemię Krośnieńską. W 1903 roku autorka "Roty" otrzymała bowiem Dar Narodowy - dworek
w Żarnowcu.Dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu, obecnie muzeum literackie.


W pracy dydaktyczno - wychowawczej Szkoły, od zarania, nawiązywano do życia i dzia-łalności "pieśniarki ludu".
Od chwili otwarcia Muzeum Marii Konopnickiej, czyli od 1960 roku, do chwili obecnej wychowawcy organizują wycieczki do Żarnowca.


 


Jedna z wycieczek szkolnych do Muzeum Konopnickiej w Żarnowcu, lata sześćdziesiąte.


Szóstoklasiści na wycieczce w Żarnowcu, wraz z wychowawczynią B. Banaś i polonistką B.Dziadzio, 2006 r.


Wielokrotnie wystawiano na uroczystościach szkolnych baśń sceniczną, opartą na motywach utworu Konopnickiej "O krasnoludkach i o sierotce Marysi".

 

Baśń Konopnickiej wystawiono w 1986 r., wyreżyserowały ją nauczycielki: J. Sroczyńska i B. Wiśniewicz. Przedstawienie to wyróżniono na międzyszkolnym konkursie w MDK w Jaśle.


 

Czwartoklasiści prezentują fragment baśni "O krasnoludkach i o sierotce Marysi", w reżyserii polonistki I. Nowak, 2004r.


Ważnym wydarzeniem konopnicjańskim, do którego tradycyjnie nawiązujemy co roku, było wręczenie Szkole Sztandaru. Wydarzenie to miało miejsce w dniu 24 maja 1986 roku. Dzień ten ustanowiono Świętem Szkoły i Patronki (urodziny Konopnickiej przypadają dzień wcześniej, tj. 23 maja). Z okazji Święta Szkoły uczniowie przygotowują uroczystą akademię, a także biorą udział w imprezach towarzyszących. Śpiewają "Rotę", przygotowują wystawki utworów poetki, prezentują wykonane przez siebie albumy, przebierają się za postacie baśniowe.Dokument nadania prawa posiadania Sztandaru.
 

Uroczystość nadania Szkole Sztandaru, 24 maja 1986 roku. 

Święto Szkoły w 1988 roku. 

Święto Szkoły w maju 2011 roku. Na uroczystej akademii, przygotowanej pod kierunkiem polonistki T. Dranki, wiersze Konopnickiej recytowali: M. Ciołkosz, A. Smagacka i M. Wojtas.


Nauczyciele poloniści i nauczyciele nauczania zintegrowanego organizują konkursy recytatorskie wierszy Marii Konopnickiej. Dzieci mogą się wtedy wykazać zdolnościami krasomówczymi i umiejętnościami aktorskimi. Oprawa plastyczna i rekwizyty tworzą odpowiednie tło dla prezentowanych wierszy.
14 marca 2012 r., IV edycja Konkursu Recytatorskiego Wierszy Marii Konopnickiej, zorganizowanego przez SP 2 w Jaśle. W konkursie licznie uczestniczyły dzieci z jasielskich szkół i przedszkoli.


Szkoła współpracuje z Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, gdzie dyrektorem jest pan Paweł Bukowski - absolwent Szkoły Podstawowej nr2 w Jaśle. Systematycznie przekazuje on Szkole kserokopie ciekawych dokumentów, książki
i wycinki z prasy na temat wydarzeń konopnicjańskich. Dzięki temu zorganizowano w Szkole stałą ekspozycję poświęconą Marii Konopnickiej. Muzeum zaprasza także uczniów na sesje naukowe.1999 rok. Wystawa pt. "Poleciały pieśni moje…", poświęcona życiu i twórczości autorki "Roty". Wśród eksponatów znalazły się archiwalia z Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu.


 

Spotkanie uczniów SP 2 z dyrektorem Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu panem Pawłem Bukowskim, 4 czerwca 2003 rok.


Konopnicjańskie akcenty w pracy Szkoły wystąpiły również z okazji obchodów 100 - lecia jej działalności.


Monografia wydana z okazji Jubileuszu 100 - lecia Szkoły. Tytuł publikacji "Ludziom i chwilom" zaczerpnięto z tytułu zbioru poezji Marii Konopnickiej.

Sesja popularnonaukowa z okazji 100 - lecia SP 2 w Jaśle, 2004 r. Dyrektor Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu, pan P.Bukowski wygłasza referat na temat: "M. Konopnicka - Patronka SP 2 w Jaśle i jej związki z Podkarpaciem".


 

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie. W Roku Jubileuszowym delegacja z SP 2 odwiedziła grób Marii Konopnickiej, maj 2004 rok.


Społeczność Szkoły Podstawowej nr2 w Jaśle włącza się w obchody jubileuszy swej Patronki.


Uroczystości 100- lecia Daru Narodowego w Żarnowcu, w których uczestniczyła delegacja z SP 2 w Jaśle, 8 września 2003 rok.


 

Odśpiewanie "Roty" na płycie Rynku w Jaśle, w dniu 1 czerwca 2010 roku, z okazji obchodów Jubileuszu 100 - lecia "Roty". Była to prawdziwa lekcja patriotyzmu.


Praca Szkoły w sferze związanej z twórczością Marii Konopnickiej jest elementem znaczącym w wychowaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle. Ponadczasowe idee i przesłanie utworów Patronki wspierają ich rozwój, wytwarzając trwalsze więzi z Małą Ojczyzną.