Oddziały dwujęzyczne

Regulamin rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej - otwórz

DWUJĘZYCZNY - CZYLI JAKI?

            Szkoła Podstawowa nr 2 (dawniej Gimnazjum nr 1 w Jaśle), jako jedyna szkoła w powiecie, od ośmiu lat prowadzi oddziały dwujęzyczne, w których uczniowie poznają język angielski również na lekcjach chemii i biologii. Czym jest dwujęzyczność, uznawana obecnie za niezbędną cechę nowoczesnych pracowników?

            Dwujęzyczność to umiejętność swobodnego posługiwania się dwoma językami. Osoba dwujęzyczna potrafi swobodnie komunikować się w języku obcym nie tylko w sytuacjach typowych, ale również poszukiwać i opanowywać wiedzę specjalistyczną w danym języku.

            Umiejętność komunikacji w języku angielskim stała się wymogiem dzisiejszego świata. Młodzi ludzie wchodząc na rynek pracy muszą wykazać się również zdolnością do zdobywania informacji oraz podnoszenia kwalifikacji. Wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia prowadzone są w coraz częściej w języku angielskim, dlatego zasób słownictwa powinien wykraczać poza typowe ramy nauczania języka w szkole, i tu właśnie oddziały dwujęzyczne mają przewagę w nauczaniu młodzieży.

            W Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle uczniowie oddziałów dwujęzycznych mają poszerzony wymiar nauki języka angielskiego do 5 godzin tygodniowo (tradycyjnie jest to 3 godziny/tydzień). Dodatkowo zajęcia z chemii i biologii raz w tygodniu prowadzone są z wykorzystaniem języka angielskiego. Uczniowie poznają angielskie słownictwo chemiczne i biologiczne oraz pracują z różnymi formami wypowiedzi w języku obcym, spotykanymi w mediach i świecie nauki.

            Młodzież chętnie bierze udział w zajęciach dwujęzycznych, a znajomość języka wykorzystuje do udziału w konkursach czy projektach edukacyjnych. Uczniowie zdobywają wysokie lokaty w konkursach językowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.Włączają się również w działalność międzynarodowej sieci szkół w ramach programu eTwinning, a także biorą udział w wymianach zagranicznych uczniów w ramach programu Erasmus+.