OGÓLNOPOLSKI SUKCES MICHAŁA ARMATY

  OGÓLNOPOLSKI SUKCES MICHAŁA - UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JAŚLE

Michał Armata- uczeń klasy 3e gimnazjalnej (obecnie absolwent naszej szkoły) został laureatem prestiżowego XXII Ogólnopolskiego Konkursu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2018”. Jego opowiadania z cyklu „Miejsca tuż za horyzontem” zostały wybrane spośród blisko 1300 prac nadesłanych na ten konkurs z całej Polski. Gala wręczenia nagród laureatom odbyła się 19.10.2018 roku i połączona była z warsztatami pisarskimi prowadzonymi przez poetę Tomasza  Jastruna, przewodniczącego jury.

Michałowi serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów na niwie literackiej!