VII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego "SCIENCE AROUND US"

Regulamin VII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego ‘SCIENCE AROUND US’

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych z powiatu jasielskiego. Celem konkursu jest zapoznanie uczniów z ideą nauczania dwujęzycznego oraz promowanie angielskiego słownictwa z zakresu przyrody wśród uczniów szkół podstawowych.

2. Szkoła może zgłosić po czterech uczestników z każdego oddziału.

3. Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Zgłoszenia należy przesłać do 26 lutego 2021 r. Zgody rodziców na udział dziecka w konkursie prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły najpóźniej w dniu konkursu.

4. Przebieg konkursu:

a) w przypadku zniesienia nauczania zdalnego w kwietniu 2021 r.

 1. Konkurs jest jednoetapowy, polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu, który zostanie przeprowadzony w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ulicy Czackiego 2 (z zachowaniem reżimu sanitarnego, według obowiązujących przepisów) - dokładny termin zostanie podany na tydzień przed konkursem.

  Test konkursowy sprawdza znajomość słownictwa wyłącznie z materiałów dodatkowych przygotowanych do konkursu. Test trwa 30 minut. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do siedmiu dni od daty przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej szkoły: sp2jaslo.pl

b) w przypadku kontynuacji nauczania zdalnego w kwietniu 2021 r.

 1. Konkurs jest jednoetapowy, polega na rozwiązaniu przez uczniów testu online, który zostanie przeprowadzony w kwietniu 2021 r. - dokładny termin oraz platforma do testu zostaną podane na tydzień przed konkursem.

  Jednocześnie uczniowie biorący udział w konkursie będą obecni na spotkaniu online na Google Meet, gdzie przebieg konkursu nadzorować będą organizatorzy konkursu.  Organizatorzy konkursu mogą, w razie uzasadnionych wątpliwości dotyczących samodzielnej pracy ucznia podczas konkursu, unieważnić pracę ucznia i wykluczyć go ze zmagań konkursowych.

  Test konkursowy sprawdza znajomość słownictwa wyłącznie z materiałów dodatkowych przygotowanych do konkursu. Test trwa 30 minut. Problemy z łączem internetowym nie są podstawą do powtórzenia testu, chyba, że zaistnieją po stronie organizatorów konkursu lub będą zjawiskiem wynikającym ze specyfiki używanych stron internetowych i aplikacji.
  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do siedmiu dni od daty przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej szkoły: sp2jaslo.pl

5. Tytuł laureata konkursu, dyplom oraz nagrodę rzeczową otrzymają uczniowie, którzy zajmą miejsca I – V. Uczniowie, którzy zajmą miejsca VI – X otrzymają tytuł finalisty oraz dyplom. Uczniowie ci mają pierwszeństwo w rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej, tworzonej w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle. Zwycięzcy zostaną poinformowani o dacie uroczystego rozdania dyplomów i nagród

6. Koszty organizacyjne konkursu ponosi organizator przy wsparciu sponsorów – fundatorem nagród w konkursie jest Urząd Miasta Jasła. Koszty ewentualnego dojazdu uczestników i opiekunów ponosi ich macierzysta szkoła.

7. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody jego rodzica/opiekuna prawnego na publikowanie niezbędnych danych osobowych i wizerunku dziecka na potrzeby konkursu.

8. Regulamin konkursu oraz materiały dodatkowe dostępne są na stronie internetowej szkoły:     www.sp2jaslo.pl

 1.   

Zapraszamy do udziału!

Olga Szudy - Seredyńska, Elżbieta Niedźwiedź

MATERIAŁY DODATKOWE DO KONKURSU - OTWÓRZ

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU SZKOŁY W KONKURSIE - OTWÓRZ

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DZIECKA - UCZESTNIKA KONKURSU - OTWÓRZ