II Konkurs Literacko - Plastyczny dla dzieci "Z baśniami za pan brat"

Cele konkursu:

- zachęcanie dzieci do czytelnictwa i poznawania literatury,
- zapoznanie z treścią wybranych baśni zaczerpniętych z bogactwa kulturowego,
- rozbudzanie zainteresowań językowo- literackich oraz plastycznych,
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym 6 - 7 letnich.

Autorami, organizatorami  konkursu i dysponentami treści konkursowych są wyłącznie nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle - Elżbieta Dubiel, Edyta Olesińska i Jolanta Myśliwiec.

Regulamin konkursu:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykazanie się przez uczestników znajomością następujących baśni: H.Ch. Andersen „ Calineczka ”(tekst dostępny na stronie www.wolnelektury.pl), Ch. Perrault „Wróżki” (tekst dołączony do regulaminu) oraz H. Januszewska „Żelazne trzewiczki” (w: „U złotego źródła: baśnie polskie” wybór S. Wortman – dowolne wydanie)

oraz

przesłanie pracy plastycznej reprezentującej przedszkole na temat „Bohaterowie mojej ulubionej baśni. Ich życie i przygody” spełniającej następujące kryteria:

- format A1,
- technika dowolna,
- praca wykonana samodzielnie przez dziecko - dowolnego przedstawiciela przedszkola (nie musi to być uczestnik rozgrywki finałowej). Termin dostarczenia prac - 24.01.2019 r.
(do siedziby Organizatora konkursu - Jasło,  ul. Czackiego 2).
Praca powinna być opisana na odwrocie: imię, nazwisko, przedszkole, do którego dziecko uczęszcza, tytuł pracy, imię nazwisko opiekuna (nauczyciela).

2. Każde przedszkole wyłoni w wewnętrznych eliminacjach 2 uczestników (drużyna) spośród dzieci z najstarszej grupy wiekowej (6 - 7 lat), które będą je reprezentować w konkursie.

3. Konkurs odbędzie się 30. 01. 2019 r. o godz. 9.45 w auli Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle (dawny budynek Gimnazjum nr 1 - ul. Czackiego 2) i przebiegał będzie w następujący sposób (wg harmonogramu):

  • 9.45  – rozstrzygnięcie części plastycznej konkursu
  • około godz. 10.00 – 10.20 –  niespodzianka dla publiczności
  • 10.20 – 11.30 – zmagania konkursowe  – odpowiedzi drużyn na wylosowane pytania oraz zadania o zróżnicowanej formie, np. rebusy, krzyżówki, puzzle, zagadki, odgrywanie scenek  itp.

4. Zgłoszenia uczestników należy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu zgłoszeń do 24.01.2019 r.

Zasady wyłaniania zwycięzców konkursu:

a) praca plastyczna – wszystkie nadesłane prace plastyczne zostaną ocenione punktowo przez nauczycieli przedmiotów artystycznych. Punkty uzyskane za prace plastyczne dodawane są do wyniku drużyny reprezentującej przedszkole. Dodatkowo - autorzy 3 najlepszych prac zostaną nagrodzeni indywidualnie. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

b) w dniu konkursu drużyny uczestniczą w Wielkim Finale, czyli rozgrywce głównej. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze drużyny, ponadto Organizator przewiduje drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DRUŻYNA

1) Imię, nazwisko..................................................................

wiek dziecka .............................

2) Imię, nazwisko..................................................................

wiek dziecka..............................

 

Nazwa i adres przedszkola:

...........................................................................................

...........................................................................................

 

Opiekun:

...........................................................................................