Konkurs matematyczny im. H. Steinhausa

Regulamin XIX Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa

1. XIX edycja Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa odbędzie się 5 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle.

2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: klas siódmych i klas ósmych szkół podstawowych powiatu jasielskiego. W wyjątkowych przypadkach udział w konkursie może wziąć także uczeń szczególnie uzdolniony z klasy programowo niższej.

3. Organizatorem konkursu jest:

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle
ul.
Czackiego 2, 38-200 Jasło
tel. 13 4463674

4. Do udziału mogą zostać zgłoszeni uczniowie zainteresowani matematyką, osiągający bardzo dobre wyniki z tego przedmiotu. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 uczniów z oddziału.

5. Zgłoszenia do konkursu oraz propozycje zadań należy przesłać do 29 listopada 2019 r. na adres organizatora konkursu.

6. W skład komisji wchodzą nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle (jeden z nich jest przewodniczącym komisji).

7. Konkurs jest jednoetapowy i trwa 60 minut. Uczniowie otrzymują do rozwiązania 4 zadania otwarte, które dobrane są tak, aby do ich rozwiązania wystarczyła wiedza zdobyta w szkole podstawowej ze szczególnym naciskiem na logiczne myślenie i stosowanie matematyki do rozwiązywania problemów.

8. Prace uczniów są kodowane. Za każde zadanie uczeń może dostać maksymalnie 6 punktów. Zadania oceniane są według opracowanych kryteriów i punktacji.

9. Pięciu najlepszych uczniów (z każdego poziomu) zostaje laureatami konkursu, a pięciu następnych otrzymuje wyróżnienie. Nagrody będą wręczane przy udziale laureatów i wyróżnionych oraz ich nauczycieli matematyki. O terminie wręczania nagród szkoły zostaną powiadomione przez organizatora.

10. Wyniki konkursu ogłoszone będą w ciągu 14 dni od daty konkursu na stronie internetowej organizatora.

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z publikacją wyników. Formularz zgody - link.