Wyniki II Powiatowego Konkursu Ekologicznego "Eko-Jaślaki"

WYNIKI II POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO „EKO-JAŚLAKI"

W drugiej edycji konkursu uczniowie zostali poproszeni o napisanie opowiadania pod tytułem: „O czym szumi rzeka?”. 

Jury konkursu pragnie podzielić się kilkoma uwagami:

- bardzo nas cieszy duża liczba prac nadesłanych na konkurs. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli uczniowie:

 • Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy
 • Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
 • Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle

Wyrażamy podziękowanie dla nauczycieli tych placówek, którzy zainspirowali swoich uczniów do udziału w konkursie

- autorzy prac wykazali się dużą wiedzą merytoryczną z zakresu ekologii, a także wrażliwością na kwestie ochrony środowiska

- wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się wysokim poziomem sprawności językowej, leksykalnej, frazeologicznej, ortograficznej i interpunkcyjnej

- na szczególne podkreślenie zasługuje, zastosowany przez większość autorów, zabieg personifikacji rzeki, co prowadzi do lepszego, pogłębionego zrozumienia zagadnienia będącego tematem konkursu

- wszystkim autorom należą się słowa uznania za przyjęcie dodatkowych zadań w tym trudnym dla szkoły czasie

Nagroda Specjalna: Natalia Żmijewska klasa 5 SP2 Jasło

klasy 5

 • miejsce I - Miłosz Gomółka (Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy)
  Natalia Żmijewska i Piotr Lechowski
  (Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle)
 • miejsce II - Weronika Zyzak (Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle)

klasy 6

 • miejsce I - Aleksandra Bilska (Szkoła Podstawowa w Zarzeczu)

klasy 7

 • miejsce I - Anna Świetlicka (Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle)
 • miejsce II - Emilia Sokołowska (Szkoła Podstawowa w Zarzeczu)
 • miejsce III - Julia Pikulik (Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy)
  Gabriela Waśko (Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle)

klasy 8

 • miejsce I Zuzanna Pętlak (Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle)
 • miejsce II Gabriela Czarnecka (Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy)
  Anna Opałka
  (Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle)
 • miejsce III Amelia Wójtowicz i Kinga Tawrell (Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle)

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

O terminie i sposobie odbioru dyplomów i nagród poinformujemy w wiadomości mailowej.

Organizatorzy
Olga Szudy- Seredyńska
Elżbieta Niedźwiedź