II POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY "EKO-JAŚLAKI"

Regulamin 
II Powiatowego Konkursu Ekologicznego EKO – JAŚLAKI

„O czym szumi rzeka?”

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych z powiatu jasielskiego. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na rolę poszczególnych elementów przyrody i utrwalanie postaw proekologicznych.
 2. W roku szkolnym 2020/2021 konkurs będzie miał formę konkursu literackiego. Zadaniem uczestników będzie napisanie opowiadania (wg zasad tej formy wypowiedzi) na temat „O czym szumi rzeka?”. Narratorem opowiadania należy więc uczynić rzekę (jedną z trzech, nad którymi leży nasze miasto). Opowieść rzeki może dotyczyć przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.
 3. Szkoła może zgłosić po dwóch uczestników z każdego oddziału.
 4. Samodzielnie przygotowaną pracę ucznia (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, maksymalnie trzy strony tekstu) należy zapisać w formacie pdf i przesłać do 15 MARCA 2021 r. na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Na ten sam adres mailowy prosimy wysłać zbiorczy formularz zgłoszeniowy szkoły (również do 15.03.2021).
 5. Ocenie jury, w skład którego wchodzą nauczyciele języka polskiego, chemii i biologii, podlegać będą:

- oryginalny pomysł fabularny (0 – 5 pkt)

- poprawność językowa (stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna) (0 – 5 pkt)

- zawarte w tekście przesłanie ekologiczne (0 – 5 pkt)

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do czternastu dni od daty przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej szkoły: sp2jaslo.pl
 2. Tytuł laureata konkursu, dyplom oraz nagrodę rzeczową otrzymają uczniowie, którzy zajmą miejsca I – V w każdej z kategorii wiekowych (klasa V, VI, VII i VIII).
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Urząd Miasta Jasła.
 4. Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody autora na jej publikację na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle, w przypadku uzyskania tytułu laureata. Przesyłając pracę jej autor oświadcza, że praca jest jego samodzielnym dziełem i posiada do niej wszelkie prawa oraz nie naruszył praw autorskich przy jej tworzeniu.
 5. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody jego rodzica/opiekuna prawnego na publikowanie niezbędnych danych osobowych i wizerunku dziecka na potrzeby konkursu.
 6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły:

www.sp2jaslo.pl

 Zapraszamy do udziału!

 Olga Szudy - Seredyńska, Elżbieta Niedźwiedź

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY