Klub Młodego Odkrywcy "Świetliki"

7 października 2019 r. Drugie spotkanie "Świetlików" poświęcone było dalszemu poznawaniu stanów skupienia materii - tym razem odkrywcy otrzymali bezbarwny gaz - tlenek węgla(IV), który był sprawcą domowego wulkanu oraz gasił płomień.

Fotogaleria


30 września 2019 r. "Świetliki" poznały zasady pracy w klubie, ustaliły też, czym zajmują się odkrywcy. Rozmawialiśmy o różnych stanach skupienia materii, a następnie dzieci  wykonały kolorowe doświadczenia z cieczami o różnej gęstości.

Fotogaleria