Klasy sportowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ I CZWARTEJ SPORTOWEJ ODBYWA SIĘ WEDŁUG ZASAD OGÓLNYCH REKRUTACJI.

 

PROSIMY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA O ADNOTACJĘ NA ZGŁOSZENIU LUB WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O WYBORZE KLASY SPORTOWEJ.

ZGODA RODZICA NA UCZĘSZCZANIE DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ - LINK

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ ODBĘDĄ SIĘ 16 MARCA 2020 R. O GODZ. 16.00.

 

Klasy sportowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle

Znając potrzeby rozwojowe uczniów, ich zainteresowania i predyspozycje oraz bazę sportową jaką dysponuje Jasło, Szkoła Podstawowa nr 2 od wielu lat prowadzi kształcenie w klasach sportowych. Od trzech lat prowadzi je poczynając od najmłodszych roczników, czyli od klas pierwszych, drugich i trzecich. Proces nauczania jest złożony, zwłaszcza w początkowym okresie, kiedy dzieci rozpoczynają naukę szkolną, ale po niedługim czasie widać pierwsze efekty.

Umiejętności zdobyte na zajęciach sportowych mają duży wpływ na ogólny rozwój dzieci. Jak przekonują wychowawcy klasy Ia, IIa, IIIa - ich podopiecznych cechuje ogromna kreatywność, aktywność, pomysłowość, inwencja, jako cechy niezwykle przydatne w nauce szkolnej i w życiu.

Nauczyciele tworzą programy autorskie w dziedzinie pływania z elementami piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, lekkoatletyki, gimnastyki, narciarstwa biegowego, łyżwiarstwa, rolkarstwa. Całość stanowi doskonałą odmianę formy zabawowej. Naturalne formy ruchu: biegi, skoki, pady, rzuty rozwijają szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Ważną cechą tych zalążków dyscyplin sportowych jest odpowiedzialność za siebie i współdziałanie w grupie, samokontrola i zasady fair play.

Głównym celem prowadzenia klas sportowych jest upowszechnianie sportu wśród uczniów naszej szkoły oraz propagowanie sportowego stylu życia. Zajęcia sportowe mają również duży wpływ na rozwój psychiczno-duchowy. Dzieci uczestnicząc w nich mogą w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie ambicji, satysfakcji, mobilizacji i spełnienia. Uczniowie doskonalą ogólną sprawność fizyczną, kształtują charakter we współzawodnictwie i rywalizacji, przyjmują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Wymiernym efektem pracy uczniów na tych zajęciach jest sprawdzenie własnych sił i umiejętności w konfrontacji z innymi poprzez uczestnictwo w różnych formach rywalizacji sportowej na szczeblu międzyklasowym oraz w zawodach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Program zajęć stwarza szansę rozwoju uczniom zarówno uzdolnionym sportowo jak i tym słabszym, ponieważ dla takich uczniów wybiera się konkursy o mniejszej randze, motywując ich do jeszcze bardziej wytężonej pracy nad sobą.

Dzieci z klas sportowych mają możliwość kształcenia na wyższym poziomie niż ich rówieśnicy, ponieważ mają do czynienia z profesjonalistami w zakresie sportu jak i korzystają ze zwiększonej liczby godzin wychowania fizycznego na etapie wczesnoszkolnym.

Uczniowie klas sportowych po roku kształcenia posiadają następujące umiejętności:

1 klasa:

- poślizgi na piersiach i grzbiecie

- skoki do wody płytkiej

- pływanie z deską na piersiach i grzbiecie

- elementarne pływanie kraulem na piersiach i grzbiecie

2 klasa:

- pływanie kraulem na piersiach i grzbietem

- elementarne pływanie stylem klasycznym

- podstawy poruszania się nogami do stylu motylkowego

- skoki do wody głębokiej

3 klasa:

- pływanie trzema stylami na poziomie elementarnym

- kształtowanie technik poznanych styli

- skoki startowe do styli pływackich

- pływanie w płetwach stylami

4 klasa:

- pływanie trzema stylami na poziomie elementarnym

- kształtowanie technik poznanych styli

- skoki startowe do styli pływackich

- pływanie w płetwach stylami

5 klasa:

- pływanie dystansowe stylem dowolnym

- kształtowanie poznanych technik

- nauka i doskonalenie stylu motylkowego

6 klasa:

- pływanie sportowe

- nawroty kozłowe.

Wszyscy uczniowie klas sportowych już od najmłodszych roczników nabywają umiejętności innych dyscyplin sportowych, których uczą się w szkole :

- skipingi

- skok w dal

- rzut piłeczka palantową

- bieg sprinterski

- bieg narciarski

- jazda na rolkach

- jazda na nartorolkach

- bieg na nartach

- jazda na rowerze

- rytmika i taniec

- podstawy gimnastyki.

 

Prowadzenie klas sportowych przynosi wspaniałe efekty:                                                                

Tylko w przeciągu ostatnich lat na arenie 600-set szkół województwa podkarpackiego Szkoła podstawowa nr 2 w Jaśle zajęła 42-tą pozycję, a rok później 19. (jest to klasyfikacja generalna Szkolnego Związku Sportowego). Uczniowie Dwójki potrafią zdobywać medale od Mistrzostw Województwa aż do rangi Mistrzostw Polski.

Najważniejsze osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 2:                                   

 • 6 złotych, 3 srebrne, 2 brązowe medale podczas Mistrzostw Polski w narciarstwie biegowym
 • Brązowy medal podczas Mistrzostw Polski w narciarstwie biegowym.
 • 12 złotych, 6 srebrnych i 5 brązowych medali podczas Amatorskich Mistrzostw Polski w pływaniu.
 • 2 złote, 1 srebrny i 2 brązowe medale podczas Mistrzostw Polski w Rolkarstwie Szybkim
 • 11 miejsce w Finale wojewódzkim w Łyżwiarstwie Szybkim
 • 6 miejsce w Finale wojewódzkim w Trójboju lekkoatletycznym
 • 2 miejsce w Finale Wojewódzkim w Rzucie Piłeczką Palantową
 • 2 miejsce w Finale Wojewódzkim w Biegach Przełąjowych
 • 2 miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Koszykówce
 • 1 miejsce w Jasielskiej Lidze Piłki Nożnej
 • 1 miejsce w Powiatowych Igrzyskach młodzieży Szkolnej w Pice Ręcznej
 • 6 złotych, 4 srebrne i 2 brązowe medale w Finale Wojewódzkim w Pływaniu