Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM

ARTYKUŁY DOTYCZĄCE PRACY ZESPOŁÓW LIGOWYCH W SP2:

Wyniki badań ankietowych:
- Woda w Mieście Trzech Rzek
- Jasło - zielone miasto?

Woda w "Mieście Trzech Rzek"

"Jasło - "zielone miasto"?"

"Smog nasz powszedni" 

"Z polskiego na nasze"


UROCZYSTA INAUGURACJA JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM

18 października 2019 uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w inauguracji szóstej edycji Ligi Naukowej z Lotosem w Jasielskim Domu Kultury. W tym dniu uczniowie wzięli również udział w Festiwalu Nauki oferującym naszej młodzieży pokaz ciekawych eksperymentów naukowych.
W roku szkolnym 2019/2020 osiem zespołów składających się z uczniów kl. 1-8 będzie realizować projekty naukowo-badawcze dotyczące różnych dziedzin życia jaślan. Udział uczniów w projekcie daje im możliwości rozwijania swoich zainteresowań, pobudzania kreatywności, współpracy w grupie, uczy szanowania poglądów innych oraz nawiązywania kontaktów z instytucjami zewnętrznymi.
Zachętą do intensywnej pracy nad projektami jest nagroda zasponsorowana przez fundację LOTOS. Zwycięska drużyna, którą poznamy w maju, wywalczy dla swojej szkoły możliwość wyposażenia nowoczesnej pracowni dydaktycznej. Mamy nadzieję, że będzie to właśnie drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową nr 2. Wszystkim uczestnikom projektów oraz ich opiekunom życzymy owocnej pracy i ciekawych pomysłów.   


Start Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM Znalezione obrazy dla zapytania logo jasielskiej ligi naukowej z lotosem

 

W ostatnich tygodniach września nauczyciele wraz z uczniami podjęli się realizacji projektów naukowo - badawczych Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. Celem, który przyświeca tej pracy, jest rozwój i pogłębianie zainteresowań uczniów wybranymi dziedzinami wiedzy, nauka metod badawczych, zbierania i opracowywania danych, wnioskowania, prezentowania efektów pracy przed szerszym gremium.

Aspekt praktyczny i użyteczny realizowanych projektów jest bardzo ważny. Uczniowie mają możliwość stosowania wiedzy w praktyce w czasie trwania projektu. Zatem nikogo nie trzeba przekonywać, że warto próbować swoich sił w działaniach ligi. W naszej szkole wśród uczniów klas I - VIII zrealizowanych zostanie 8 projektów, a ich tematy są następujące:

 

Lp.

Tytuł projektu naukowo - badawczego

Skład Ligowego Zespołu Badawczego

Klasa

Opiekun Ligi

1.

Z polskiego na nasze. W jaki sposób komunikują się młodzi jaślanie?

Anna Bąk

Paulina Drechny

Miłosz Machowski

Kl.6

mgr Bożena Dziadzio

2.

W jakim stopniu rozwiązania ekologiczne zastosowane w Jaśle pozwalają na uczynienie go "zielonym miastem"?

Tymoteusz Kozioł

Wiktor Kuznecki

Jakub Wojnicki

Kl. 8

mgr Elżbieta Niedźwiedź

3.

Woda w życiu jaślan – jaką rolę pełni woda dla mieszkańców ,,Miasta Trzech Rzek”?

Oliwier Kiełtyka

Mateusz Krychta

Mateusz Wilk

Kl. 8

mgr Elżbieta Niedźwiedź

4.

W jaki sposób jaślanie mówią ,,nie” dla plastiku?

Gloria Chmiel

Liliana Kopera

Maja Pomprowicz

Kl. 5

mgr Olga Szudy - Seredyńska

5.

Grajmy w zielone! Dlaczego w naszym mieście potrzebne są drzewa?

Maria Macieik

Filip Hałucha

Maja Wójtowicz

Kl.5

mgr Olga Szudy - Seredyńska

6.

Smog nasz powszedni. Jak jaślanie traktują przez smog zatruwanie?

Klaudia Kalita

Julia Machlarz

Oliwia Sanicka

Martyna Stachaczyńska

Kl.6

mgr Wiesława Szymczak

7.

Eko – przyrodnicy, czy to też czytelnicy? Jak zainteresować najmłodszych jaślan ekologią?

Kamila Brączyk

Nadia Kraus

Julia Ochałek

Maja Socha

Kl.2

mgr Maria Nawrocka

8.

Jaka jest nasza kindersztuba? Ile języka niemieckiego możemy znaleźć w języku i kulturze jaślan?

Jagoda Rak

Olga Hombesch

Aleksandra Szmigiel

Kl.8

mgr Gabriela Dołęga

 

Jak wynika z powyższego zestawienia aż 6 projektów dotyczy ekologii. Świadczy to o tym, że uczniowie Dwójki żywo interesują się bieżącymi problemami i nie są im obojętne sprawy ochrony środowiska w Jaśle. Miejmy nadzieję, że wychowamy młode pokolenie społeczników, działających na rzecz czystości powietrza i wody w naszym mieście.