eTwinning

https://etwinning.pl/wp-content/uploads/2016/08/logoetwinning.jpg

eTwinning to europejska sieć szkół współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele współpracują międzynarodowo w ramach różnorodnych projektów edukacyjnych, wykorzystując Internet. Więcej o eTwinningu

 

Projekt "Let's discover how discoveries were discovered" otrzymał w lipcu 2019 roku

Krajową Odznakę Jakości

Projekt "Enjoy the chemistry" otrzymał w październiku 2018 roku

Europejską Odznakę Jakości

Aktywne projekty:                                                                           (link do strony projektów)

"Teenagers in Europe"

Zrealizowane projekty: 

"Let's discover how discoveries were discovered"

"Natural resources for a healthier lifestyle"

"Enjoy the chemistry!"

"Let's be eco-friendly"

"Two heads are better than one"

"Erasmus+ - can we work together?"

"Let's get to know each other"