eTwinning

https://etwinning.pl/wp-content/uploads/2016/08/logoetwinning.jpg

eTwinning to europejska sieć szkół współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele współpracują międzynarodowo w ramach różnorodnych projektów edukacyjnych, wykorzystując Internet. Więcej o eTwinningu     
Nasze projekty eTwinning - link do strony projektów

 

Projekt "Let's discover how discoveries were discovered" znalazł się w gronie szesnastu najlepszych projektów w ramach konkursu "Nasz projekt eTwinning 2020". 

Projekt "Let's discover how discoveries were discovered" otrzymał w październiku 2019 roku

Europejską Odznakę Jakości - więcej o odznakach

Projekt "Let's discover how discoveries were discovered" otrzymał w lipcu 2019 roku

Krajową Odznakę Jakości

 

Projekt "Enjoy the chemistry" otrzymał w październiku 2018 roku

Europejską Odznakę Jakości

Aktywne projekty:

"Teenagers in Europe"

Zrealizowane projekty: 

"Let's discover how discoveries were discovered"

"Natural resources for a healthier lifestyle"

"Enjoy the chemistry!"

"Let's be eco-friendly"

"Two heads are better than one"

"Erasmus+ - can we work together?"

"Let's get to know each other"