REKRUTACJA

Lista kandydatów przyjętych do klasy VII dwujęzycznej na rok szk.2021/22 w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle  

Lista kandydatów przyjętych do klasy IV sportowej na rok szk.2021/22 w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle 


Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy VII dwujęzycznej na rok szk.2021/22 w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle  

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy IV sportowej na rok szk.2021/22 w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle 


Lista kandydatów (do klasy VII dwujęzycznej na rok szk.2021/22), którzy uzyskali pozytywne wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle w dniu 30.03.2021 r.

Lista kandydatów (do klasy IV sportowej na rok szk.2021/22), którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej  przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle w dniu 30.03.2021r.


1 marca 2021r. od godziny 8.00 rusza rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Jaśle na rok szkolny 2021/2022.

Zapisu dokonuje się on-line w aplikacji Nabór VULCAN. Rekrutacja kończy się 26 marca 2021 r. o godzinie 15.00.
Aby dokonać zapisu dziecka proszę wpisać w wyszukiwarkę poniższy adres:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaslo

Informacja o rekrutacji - plik dźwiękowy

Rodzice/Prawni Opiekunowie kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I naszej szkoły (z obwodu, jak i spoza niego) powinni w dniach 1.03.2021r. - 26.03.2021r. zarejestrować dziecko w aplikacji Nabór VULCAN i złożyć w sekretariacie placówki papierową wersję zgłoszenia wydrukowaną z systemu.

Kandydat zamieszkujący w obwodzie szkoły jest przyjmowany z urzędu.
Kandydat spoza obwodu szkoły będzie przyjęty do wybranej szkoły w miarę posiadanych wolnych miejsc.

UWAGA!  

W związku z tym, że nabór kandydatów do klas pierwszych odbywać się będzie tylko w sposób elektroniczny, pragniemy zaoferować Państwu pomoc w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych. W razie problemów Rodzic/Prawny Opiekun może przyjść do szkoły, w której zostanie przygotowane stanowisko  komputerowe i na miejscu, z pomocą pracownika szkoły zarejestrować swoje dziecko.


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY SIÓDMEJ DWUJĘZYCZNEJ - LINK

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SIÓDMEJ DWUJĘZYCZNEJ - LINK

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY IV SPORTOWEJ - LINK

REGULAMIN TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH -  LINK


Dlaczego warto wybrać Szkołę Podstawową nr 2 w Jaśle?

Plakat - duży format

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA JASŁA  W SPRAWIE PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022 - LINK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA JASŁA  W SPRAWIE TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022 - LINK