Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle

 • Statut szkoły 2017 tekst ujednolicony - otwórz
 • Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny - otwórz
 • Wizerunek Wzorowego Absolwenta - otwórz
 • Zasady wypożyczania podręczników uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle - otwórz 
 • Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia otwórz
 • Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia - otwórz
 • Regulamin klasy sportowej otwórz
 • Regulamin wycieczek, wyjazdów i wyjść - otwórz
 • Regulamin świetlicy szkolnej otwórz
 • Regulamin dyskotek szkolnych otwórz
 • Regulamin parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle - otwórz
 • Regulamin szatni szkolnej - otwórz
 • Karta przyjęcia do stołówki otwórz
 • Karta przyjęcia do świetlicy - otwórz 
 • Oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie dziecka ze świetlicy - otwórz
 • Karta wycieczki - otwórz