Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle

Dokumentacja związana z pracą Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle w reżimie sanitarnym:

 • Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle w związku z występowaniem COVID-19 - otwórz
 • Regulamin nauczania zdalnego - otwórz
 • Zasady korzystania z sali gimnastycznej w czasie zagrożenia Covid-19 - otwórz
 • Zasady BHP podczas wycieczek szkolnych w czasie epidemii Covid-19 - otwórz
 • Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii Covid-19 obowiązujące w świetlicy szkolnej - otwórz

Dokumenty szkolne:

 • Statut szkoły 2019 tekst ujednolicony - otwórz
 • Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny - otwórz
 • Wizerunek Wzorowego Absolwenta - otwórz
 • Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia otwórz
 • Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia - otwórz
 • Regulamin usprawiedliwiania nieobecności ucznia - otwórz
 • Regulamin korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły - otwórz
 • Regulamin tworzenia i funkcjonowania klas sportowych otwórz
 • Regulamin rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej - otwórz
 • Regulamin wycieczek, wyjazdów i wyjść - otwórz
 • Regulamin świetlicy szkolnej otwórz
 • Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej - otwórz
 • Regulamin dyskotek szkolnych otwórz
 • Regulamin parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle - otwórz
 • Regulamin szatni szkolnej - otwórz
 • Regulamin biblioteki szkolnej - otwórz
 • Regulamin zajęć wychowania fizycznego na basenie - otwórz
 • Karta zgłoszenia ucznia do stołówki otwórz
 • Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy - otwórz 
 • Oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie dziecka ze świetlicy - otwórz
 • Karta wycieczki - otwórz