Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle

 • Statut szkoły 2019 tekst ujednolicony - otwórz
 • Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny - otwórz
 • Wizerunek Wzorowego Absolwenta - otwórz
 • Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia otwórz
 • Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia - otwórz
 • Procedury bezpieczeństwa w nauczaniu od 25 maja 2020 - otwórz
 • Zasady korzystania z sali gimnastycznej w czasie zagrożenia Covid-19 - otwórz
 • Regulamin korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły - otwórz
 • Regulamin klasy sportowej otwórz
 • Regulamin wycieczek, wyjazdów i wyjść - otwórz
 • Regulamin świetlicy szkolnej otwórz
 • Regulamin dyskotek szkolnych otwórz
 • Regulamin parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle - otwórz
 • Regulamin szatni szkolnej - otwórz
 • Regulamin biblioteki szkolnej - otwórz
 • Karta zgłoszenia ucznia do stołówki otwórz
 • Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy - otwórz 
 • Oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie dziecka ze świetlicy - otwórz
 • Karta wycieczki - otwórz