Aktualności

INFORMACJA

DLA RODZICÓW UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W JAŚLE

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z udziałem Dyrekcji, wychowawców oraz specjalistów szkolnych (psycholog, pedagog, logopeda) w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 16.00 w sali gimnastycznej.


 


„Po owocach ich poznacie…”

Ktoś mądry powiedział kiedyś, że życie składa się z nieustających powitań i pożegnań. Na uroczystej akademii  dla uczniów klas ósmych, która odbyła się z 25 czerwca w sali gimnastycznej naszej szkoły, pożegnaliśmy właśnie kolejny - znów niełatwy i inny niż wszystkie - rok szkolny, a powitaliśmy wytęsknione wakacje. W obecności zaproszonych na uroczystość znamienitych Gości - zastępcy burmistrza miasta - Elwiry Musiałowicz– Czech i przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – wizytator Małgorzaty Piątkowskiej - absolwenci Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi odbierali nagrody, medale, świadectwa z wyróżnieniem i żegnali się ze swoimi nauczycielami.

Jak podkreśliła w swym przemówieniu dyrektor szkoły - Jolanta Myśliwiec - mimo trudności, których nie szczędził nam los, uczniowie startowali w licznych zawodach, konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim czy powiatowym, a ich osiągnięcia zaowocowały bardzo dużą liczbą nagród i wyróżnień.

Jesteśmy niezwykle dumni, ponieważ Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle uzyskała drugi rok z rzędu tytuł: „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”  przyznawany szkołom, w których uczniowie  uzyskali najwyższą w województwie liczbę tytułów laureata i finalisty w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych org przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W tym roku było to aż 9 tytułów laureata i 10 - finalisty.

Tradycją naszej szkoły jest rokroczne przyznawanie nagrody Dyrektora za specjalne i wybitne osiągnięcia. Statuetkę PRIMUS INTER PARES, co dosłownie znaczy „pierwszy wśród równych sobie” - dla wyjątkowego ucznia otrzymała podczas uroczystości Dominika Pabisz z klasy 8a. Dyrektor szkoły ufundował ponadto 2 inne nagrody specjalne, oprócz Dominiki Pabisz otrzymał ją Miłosz Borda-Sieczkowski z kl. 8a.

Stypendia za wysokie wyniki w nauce (średnia ocen, która umożliwiła otrzymanie takiego stypendium to minimalnie 5,20) i stypendia wspierające otrzymali:

Miłosz Borda-Sieczkowski- kl. 8a 
Nadia Czech - kl. 8a 
Jeremi Dybaś - kl.8a 
Karolina Furmanek- kl. 8a
Nikodem Krok - kl. 8a
Jagoda Lew - kl. 8a
Dominika Pabisz - kl. 8a
Zuzanna Pętlak - kl. 8a
Lena Spisak- kl. 8a
Kinga Tawrell- kl. 8a
Wiktoria Walowska – kl.8b
Amelia Wójtowicz – kl.8b
Katarzyna Syrek- kl. 8c

Pani Burmistrz wręczyła natomiast medale dla uczniów  -sportowców, którzy reprezentowali godnie naszą szkołę w różnych zawodach sportowych. Otrzymali je:

Mikołaj Chmiel - kl. 8a
Patryk Dobrowolski - kl. 8a
Jeremi Dybaś - kl. 8a
Maciej Dziedzic - kl. 8a
Wiktor Fara - kl. 8a
Karolina Furmanek - kl. 8a
Bartosz Kosiba – kl. 8a
Dominika Pabisz - kl.8a
Zuzanna Pętlak - kl. 8a
Gabriel Podkulski – kl. 8a
Karol Potera – kl. 8a
Bartosz Praskowicz – kl. 8a
Michał Sieńkowski – kl. 8a
Kinga Tawrell - kl. 8a
Kacper Wanat – kl. 8b
Emilia Borkowska - kl. 8c
Zuzanna Gałuszka - kl. 8c

O tym, jak owocny był to rok, świadczy liczba wręczonych uczniom świadectw z wyróżnieniem - aż połowa z kończących naszą szkołę uczniów uzyskała nagrody za wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
Jesteśmy z Was bardzo dumni!
Dziękujemy Wam, drodzy Rodzice, za wspaniałą, owocną współpracę, za angażowanie się w życie szkoły i gratulujemy Wam tak wspaniałych dzieci.
A Naszym drogim Absolwentom życzymy pomyślności w nowych już szkołach oraz cudownych, zdrowych i bezpiecznych wakacji. 


Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny w gronie „Najlepszych z najlepszych”!

W minionym tygodniu, w czwartek 24.06.2021 r. odbyła się w Jasielskim Domu Kultury uroczysta gala, w czasie której „Najlepsi z najlepszych” spośród uczniów miejskich szkół otrzymali Nagrodę Burmistrza Miasta Jasła. Nagrody przyznawane są co roku w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Jaśle za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia naukowe.

Spieszymy poinformować, że w gronie nagrodzonych znaleźli się – co jest sprawa oczywistą - nasi uczniowie. Najważniejszą z nagród - prestiżową Nagrodę Bartłomieja z Jasła – dla ucznia, który uzyskał co najmniej czterokrotnie tytuł laureata w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, olimpiadach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych co najmniej drugiego stopnia - zdobyła niezwykle utalentowana, wszechstronna i przy tym bardzo skromna uczennica z klasy 8a Dominika Pabisz – laureatka konkursu Kuratora Oświaty z Języka Polskiego, laureat konkursu Kuratora Oświaty z Matematyki, laureat konkursu Kuratora Oświaty z Geografii, finalista konkursu Kuratora Oświaty z Chemii, finalistka w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej dla SP organizowanej przez UJ, laureatka I miejsca w IX ogólnopolskim Maratonie Matematycznym Banachiada, II miejsce w XVIII Powiatowy konkursie Międzyprzedmiotowym dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Wśród uczniów, którzy z rąk burmistrza miasta Jasła - Ryszarda Pabiana - odebrali Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe (czyli uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,5 oraz uzyskali co najmniej 1 tytuł laureata w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym, tematycznym na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w olimpiadzie interdyscyplinarnej, przedmiotowej, tematycznej co najmniej drugiego stopnia organizowanych zgodnie
z rozporządzeniem MENiS z 29 stycznia 2002 r.) znaleźli się :

Igor Sudyka (Szkoła Podstawowa nr 2) – laureat Konkursu Kuratora Oświaty z Matematyki, finalista konkursu Kuratora Oświaty z Chemii, finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej organizowanej przez UJ, laureat ogólnopolskiego konkursu „ Multitest” z biologii, laureat I miejsca w Polsce w Maratonie Matematycznym Banachiada.

Antoni Baciak (Szkoła Podstawowa nr 2) – laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orszy” organizowanego przez Kuratora Oświaty, finalista konkursu KO z historii

Patryk Kajor (Szkoła Podstawowa nr 2) – laureat konkursu Kuratora Oświaty z biologii, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Multitest" z biologii,

Miłosz  Borda-Sieczkowski (Szkoła Podstawowa nr 2) – laureat konkursu Kuratora Oświaty z Geografii, II miejsce w XVIII Powiatowym Konkursie Międzyprzedmiotowym dla uczniów kl. VIII SP

Nagrody za wyniki w nauce – są przyznawane uczniowi, który uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen 5,7 w klasie V; 5,6 w klasie VI i 5,4 – klasach VII-VIII- z rąk burmistrza naszego miasta na uroczystości  w Jasielskim Domu Kultury otrzymali następujący nasi wychowankowie:

Miłosz Borda-Sieczkowski – kl.8a
Jeremi Dybaś – kl.8a
Karolina Furmanek – kl.8a
Jagoda Lew – kl.8a
Kinga Tawrell – kl.8a
Piotr Lechowski – kl. 5b
Natalia Żmijewska – kl. 5b
Filip Hałucha – kl. 6a
Maria Macieik – kl. 6a
Maciej Pabisz – kl. 6b
Julia Surmacz – kl. 6b
Igor Sudyka – kl. 6b
Michał Brożyna – kl. 6d
Anna Bąk – kl. 7a
Olga Hap – kl. 7a
Antoni Baciak – kl. 7a
Patryk Kajor – kl. 7d
Anna Świetlicka – kl. 7d
Gabriela Waśko – kl. 7d

Wszystkim Nagrodzonym, ich Rodzicom i Nauczycielom serdecznie gratulujemy!


TUZY MATEMATYKI 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle

„Dla większości ludzi z zewnątrz matematyka jest jak nieznane  terytorium ogrodzone wysokim murem technicznych terminów. W jego krajobrazie dominuje plątanina zaszyfrowanych równań i niezrozumiałych pojęć. Tylko nieliczni wiedzą, że świat współczesnej matematyki pełen jest żywych barw, jasnych obrazów i prowokujących idei.” (Ivars Peterson)

W gronie tych nielicznych - WYBITNYCH znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle – Dominika Pabisz z klasy 8b oraz Igor Sudyka  z klasy 6b. Powtórzyli oni sukces z I etapu IX Ogólnopolskiego Maratonu Matematycznego „Banachiada” i w finale tegoż konkursu 02.06.2021 zwyciężyli, udowadniając swój prymat nad przeciwnikami i uzyskując zaszczytny tytuł „Banachmistrza”. Sukces jest tym większy, że nasi pasjonaci matematyki, pracując zespołowo, w ciągu pięciu godzin musieli rozwiązać jak najwięcej arcytrudnych zadań spośród przygotowanych 120 matematycznych łamigłówek.

Dominika i Igor potwierdzili bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności w dziedzinie Królowej Nauk, gdyż znacznie wyprzedzili pod względem liczby punktów drużyny, które uplasowały się na drugim oraz trzecim miejscu.

23.06 2021 podczas uroczystości rozdania nagród i dyplomów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu wręczono naszym Laureatom statuetkę „Złotej Gęsi” wzorowanej na tradycji Kawiarni Szkockiej. To właśnie w takiej kawiarni niegdyś odbywały się spotkania matematyków lwowskich, wśród których Banach oraz jego uczniowie stanowili najbardziej intensywnie pracujący zespół. Jesteśmy przepełnieni  dumą, że mają oni tak utalentowanych matematycznie naśladowców, jak Dominika i Igor.

Składamy najserdeczniejsze gratulacje z okazji odniesienia wspaniałego sukcesu Wam, Drodzy Uczniowie, Waszym Rodzicom a także Nauczycielom – paniom Ewie Warchoł, Marii Chrzaszcz i Ewie Wachel.


DOMINIKA PABISZ I IGOR SUDYKA FINALISTAMI OLIMPIADY CHEMICZNEJ

Niezmiernie nam miło ogłosić, że do pasma sukcesów Dominika Pabisz (kl. 8a) oraz Igor Sudyka (kl. 6b) mogą zaliczyć również zdobycie tytułu finalisty I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla szkół podstawowych, organizowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Pierwsza ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla szkół podstawowych, objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, składała się z trzech etapów, z których dwa odbyły się zdalnie, a etap finałowy, ogólnopolski, odbył się 29 maja br. w siedzibie Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Spośród ponad ośmiuset uczestników, tytuł finalisty zdobyło 140, a wśród tych młodych chemików znaleźli się nasi uczniowie.

Serdecznie Wam gratulujemy - ogólnopolskiego sukcesu, a także ogromnej wiedzy i zapału, z jakim poznawaliście tajniki chemii.


SZCZEPIENIA UCZNIÓW PRZECIW COVID-19 - INFORMACJE MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI - LINK


Kolorowy Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 2! Konkurs na najbarwniejszą klasę rozstrzygnięty! 

Tegoroczny Dzień Dziecka w naszej szkole był wyjątkowo kolorowy i radosny. Samorząd Szkolny zaproponował wszystkim uczniom klas I - VIII zabawę - konkurs.
Gratka polegała na tym, aby 1 czerwca w Dzień Dziecka wszyscy uczniowie danej klasy założyli ubrania lub zaprezentowali elementy garderoby (wstążki, czapeczki itp.)  w kolorze, który wcześniej wylosowali. 
Wybranie najlepszego zdjęcia nie było łatwym zadaniem, lecz po burzliwych obradach jury nagrodę główną -  lody dla całej klasy przyznało klasie 2a, która wykazała się niezwykłą kreatywnością. Czek na kwotę 200zł ufundowała Rada Rodziców. Dodatkowo Dyrekcja postanowiła wyróżnić klasy: 1b, 1d, 2b, 4b, 5a oraz 6d nagradzając je słodyczami. Galeria zdjęć

"RAZEM W CZASIE ZABAWY I NAUKI"

Koniec tego roku szkolnego obfituje w wydarzenia i informacje, które są źródłem radości dla całej naszej szkoły.

Zdając sobie sprawę, że okres nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego jest niezwykle ważnym dla dzieci czasem kształtowania właściwych postaw i relacji z otoczeniem, budzenia życzliwości i szacunku do innych osób, a także wzbudzania ambicji i zachęcania do wytrwałości oraz odwagi w pokonywaniu trudności, wraz z Przedszkolem Miejskim nr 3 im. Św. Jana Pawła II w Jaśle podjęliśmy decyzję o zainicjowaniu – mamy nadzieję – wieloletniej współpracy tych dwóch placówek.

W miniony poniedziałek, 14 czerwca Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle - Jolanta Myśliwiec i Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaśle - Elżbieta Krzysiak, symbolicznym gestem uściśnięcia swych dłoni zapoczątkowały nowy etap relacji między społecznościami obu tych instytucji. Dzięki temu już od września 2021 roku nasi najmłodsi uczniowie i dzieci przedszkolne będą się mogły razem bawić,  uczyć wrażliwości w relacjach starszych z młodszymi oraz zgłębiać tajniki różnych dziedzin wiedzy w atrakcyjnej formie.

Przyszły rok szkolny zapowiada się niezwykle ciekawie. Gwarantujemy, że pomysłów na wspólne spędzanie czasu nam nie zabraknie! Już nie możemy się doczekać!


"OWOCOWE CZARY - MARY" 

Klasa II C (wych. M. Kolanko) wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie "Owocowe czary - mary" organizowanym przez Zespół Szkół Społecznych im. A. Mickiewicza w Jaśle. W rywalizacji wzięli udział uczniowie z różnych szkół podstawowych. Uczniowie klasy II C  naszej szkoły zajęli pierwsze miejsce. Konkurs propaguje zdrowe odżywianie a udział w nim polegał na nakręceniu filmu, w którym uczniowie przedstawiali plastyczne pomysły wykorzystania warzyw i owoców. Film nakręciły dzieci z pomocą rodziców i wychowawczyni. Główni aktorzy to: Milena Niedźwiedzka, Tomasz Gawron i Jan Wilisowski.

Film zawiera dużą dawkę humoru, dlatego zachęcamy wszystkich do oglądania. Link https://www.youtube.com/watch?v=G7J260EszI4

Fotogaleria


OLIMPIADA - MISTRZ NATURY

W konkursie "Olimpiada - Mistrz Natury" ogłoszonym przez Magurski Park Narodowy o zasięgu międzywojewódzkim uczniowie naszej szkoły wzięli licznie udział i mogą pochwalić się wybitnymi sukcesami:

  • W kategorii klas pierwszych I miejsce zdobyła Gabriela Piekarz z klasy 1b, a  Michał Kras z kl.1b oraz Paula Szura z kl.1c zdobyli drugie wyróżnienie.
  • W kategorii klas trzecich pierwsze wyróżnienie uzyskała Maja Socha z kl.3b.

Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu o tematyce: „Rośliny i zwierzęta nie mają głosu – użycz im swojego!” Należało zastanowić się, jakie dzikie rośliny i zwierzęta żyją w pobliżu naszych domów, na ulicach, w parkach lub ogrodach oraz napisać, co chciałyby nam one powiedzieć.

Kochani, gratulujemy Wam wspaniałych wyników! Jesteśmy pełni podziwu dla Waszej wiedzy, umiejętności i zdolności plastycznych.


XII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Alfabet Przyrody” 

Tegoroczna XII edycja Powiatowego Recytatorskiego Konkursu „Alfabet Przyrody” była dużym zaskoczeniem. Ta wyjątkowa edycja odbyła się 8 czerwca 2021 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej. Otaczająca dzika przyroda i wspaniały klimat natury sprawił, że zetknięcie żywego słowa z przyrodą i integracja dzieci  z różnych szkół naszego powiatu była wielkim przeżyciem i przygodą dla występujących dzieci.

Wszyscy uczestnicy tegorocznego konkursu wykazali talent i kunszt recytatorski. Duża różnorodność prezentowanych utworów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej urozmaiciły i uatrakcyjniły prezentacje.

Uczennice klasy II d pięknie zaprezentowały wiersze Jana Brzechwy zdobywając nagrody i wyróżnienia. Weronika Pastwa i Julia Karamon otrzymały nagrody za wiersze  „Koziołek” i „Kwoka”, a Martynka Zborowska została wyróżniona za wiersz „Na straganie”.

Fotogaleria


SUPER DZIEŃ DZIECKA KLAS 1B I 2B W PSTRĄGOWEJ

Dzieci były zachwycone zwierzętami, podziwiały uroki krajobrazu z wieży widokowej oraz podczas przejażdżki. Brały udział w warsztatach edukacyjnych, podczas których dowiedziały się jak się piecze proziaki. Wesoło bawiły się w parku linowym i na placu zabaw. Zobaczcie sami. Zapraszamy do galerii zdjęć 😀 Fotogaleria


THE BIG CHALLENGE

Jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowym konkursie języka angielskiego The Big Challenge. W konkursie współzawodniczyli z uczniami ze szkół w Austrii, Niemczech, Francji, Włoch i Hiszpanii. W Polsce do konkursu przystąpiło 11580 uczniów z 417 szkół. Test konkursowy podzielony był na cztery poziomy zróżnicowane pod względem trudności. Naszą szkołę reprezentowało 40 uczniów z klas 4 - 8.

Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy uzyskali najlepsze miejsca w szkole i czołowe miejsca w regionie. Na poziomie 1 trudności najwyższy wynik uzyskały uczennice klasy 5a Agnieszka Wojdyła i Małgorzata Ziaja (1 miejsce w szkole i 4 w regionie). Na poziomie 2 najwyższy wynik uzyskał uczeń klasy 6b Igor Sudyka (1 miejsce w szkole i 3 w regionie). Najwyższy wynik na poziomie 3 uzyskał uczeń klasy 7a Szymon Nowosielski (1 miejsce w szkole i 2 w regionie), a na poziomie 4 najlepiej z testem poradził sobie uczeń klasy 8c Alexander Dybaś (1 miejsce w szkole i 15 w regionie.)

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu. 


ERASMUS+ PROMOWANIE ZDROWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH

Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych jest kluczowym elementem przeciwdziałania otyłości wśród młodzieży i zapobiegania różnego rodzaju dysfunkcjom takim jak bulimia, czy anoreksja. Właściwy dobór produktów spożywczych, ich zróżnicowanie i odpowiednia ilość zapewniają właściwy rozwój organizmu i wpływają na nasze samopoczucie. Tej tematyce poświęcone było spotkanie online grupy projektowej z Rumunii, Włoch, Polski i Turcji. W spotkaniu naszą szkołę reprezentowali  Zuzanna Gajecka, Aleksandra Woźniak, Ewelina Hanula, Urszula Pawluś, Paulina Drechny i Bartosz Woliński. Przygotowania do tego wydarzenia trwały kilka miesięcy. Było one poprzedzone spotkaniem z panią dietetyk, która przedstawiła najważniejsze zasady dotyczące zdrowego odżywiania się, omówiła wpływ różnego rodzaju pokarmów na nasz organizm i podkreśliła wagę ruchu fizycznego, który jest nieodzownym elementem, zapewniającym prawidłowy rozwój i utrzymanie odpowiedniej wagi ciała.

Przed spotkaniem online nasi uczniowie otrzymali zadanie polegające na dokumentowaniu wszystkich posiłków, które spożywają w ciągu dnia. Każdy posiłek został przeanalizowany pod kontem kaloryczności, zawartości substancji odżywczych i witamin. Każdego poranka uczniowie ważyli się, sprawdzając wpływ stosowanej diety na przyrost lub utratę masy ciała. Pod uwagę brane było również samopoczucie uczniów, łatwość przyswajania wiedzy, poczucie zmęczenia i jakoś snu. Eksperyment trwał tydzień i był dla uczniów bodźcem do bardziej świadomego doboru spożywanych pokarmów. Swoimi spostrzeżeniami uczniowie dzielili się z koleżankami i kolegami z krajów partnerskich. Była to znakomita okazja do wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności wykorzystania języka angielskiego w praktyce. 

Zachęcamy wszystkich uczniów do podjęcia próby analizy swoich nawyków żywieniowych i sprawdzenia jak spożywane posiłki wpływają na ich masę ciała i samopoczucie.

Fotogaleria


"MŁODZIEŻ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" - PODSUMOWANIE PROJEKTU

Dobiegają końca działania odbywające się w naszej szkole w ramach projektu „Młodzież i Przedsiębiorczość – IV edycja miejska” realizowanego przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców  w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r.

W ramach tegorocznej edycji projektu zrealizowano warsztaty ekonomiczne, prawa w biznesie, public relations, przedsiębiorczości, konkurs „Mój pomysł na lokalny biznes”, warsztaty przedsiębiorczości osobistej i zawodowej, warsztaty bankowości i monetaryzmu oraz przygotowanie i nagranie debat oxfordzkich podsumowujących roczną pracę uczniów.

Młodzież w trakcie tworzenia debat oxfordzkich wykazała się ogromną pomysłowością, kreatywnością oraz zaangażowaniem. Uczniowie biorący udział w debacie omawiali jakże istotny dla nas wszystkich w obecnym czasie temat: „W czasach kryzysu tylko wyjazd młodych ludzi za granicę pozwoli im godnie żyć”. Podana teza miała zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników.  Efekty pracy uczniów naszej szkoły będziemy mogli oglądać już wkrótce.

W konkursie „Mój pomysł na lokalny biznes” uczeń naszej szkoły Dominik Krok zdobył III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym!

Projekt „Młodzież i Przedsiębiorczość – IV edycja miejska” realizowany jest przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Miastem Jasło.

Folder informacyjny


POMOC DLA SCHRONISKA "AZYL U MAJKI" ZAKOŃCZONA - PODSUMOWANIE


 

VII OGÓLNOPOLSKI MARATON PRZEDSZKOLAKÓW ZA NAMI

Nasza Szkoła jak co roku pomaga w organizacji wydarzenia sportowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Sprintem do Maratonu”. Celem projektu jest popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu.

Dziś (21.05.2021r.) na Orliku Ogródka Jordanowskiego nauczycielka wf Dorota Nagacz zorganizowała dla przedszkolaków zawody sportowe. Była to ciekawa, pełna zabawy i radości impreza sportowa, która pozwoliła zaprezentować dzieciom sprawność fizyczną, a także utwierdziła ich w przekonaniu, że sport to super zabawa!

Gratulujemy wszystkim wspaniałym biegaczom!

Fotorelacja z wydarzenia - link


ANTONI BACIAK STYPENDYSTĄ FUNDACJI JAGIELLOŃSKIEJ

Z ogromną dumą informujemy, że Antoni Baciak, uczeń klasy 7a, znalazł się w elitarnym gronie stypendystów Fundacji Jagiellońskiej. Zadanie to nie było proste, ponieważ o każde miejsce walczyło aż ośmioro kandydatów. Do grupy 46 stypendystów zakwalifikowało się troje uczestników z powiatu jasielskiego, a z samego Jasła sukces ten odniósł jedynie Antoni. Zaledwie ośmioro stypendystów to uczniowie szkół podstawowych, co świadczy o bardzo wysokich wymaganiach, jakim musieli sprostać kandydaci.  

Celem programu stypendialnego Fundacji Jagiellońskiej jest wspieranie rozwoju intelektualnego, kulturalnego i społecznego młodych ludzi. Stypendyści uczestniczyć będą w warsztatach przedmiotowych, obozach interdyscyplinarnych, spotkaniach z ludźmi kultury, nauki i życia społecznego.

Tegoroczny program zajęć obejmuje:

  • szkołę letnią oraz 4 weekendowe warsztaty połączone ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych Podkarpacia;
  • zajęcia prowadzone przez laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad;
  • wsparcie w przygotowaniu do wybranych olimpiad i konkursów przedmiotowych;
  • bilety na wydarzenia kulturalne: koncerty i festiwale;
  • zaangażowanie w projekty społeczne;
  • prenumeratę czasopism popularnonaukowych.

Antoni to uczeń z ogromną pasją. Od najmłodszych lat interesuje się historią, systematycznie i wytrwale pogłębia znajomość dziejów, reprezentuje szkołę podczas wszelkich konkursów z tej dziedziny. Dzięki swojej rozległej wiedzy i zaangażowaniu w bieżącym roku szkolnym został laureatem konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Od Cedyni do Orszy. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514” oraz finalistą konkursu przedmiotowego z historii, organizowanego przez KO w Rzeszowie.

Serdecznie gratulujemy Antoniemu ogromnego sukcesu. Cieszymy się, że panujące ograniczenia nie udaremniły Mu rozwoju talentu i realizacji pasji.


Uczniom naszej szkoły z sukcesem jest do twarzy!

Znamy wyniki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty


Po wielomiesięcznych zmaganiach konkursowych, tygodniach wyrzeczeń oraz setkach godzin spędzonych nad zawiłymi zagadnieniami polonistycznymi, historycznymi, językowymi czy geograficznymi, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi mogą z całą pewnością powtórzyć za jednym z najwybitniejszych sportowców naszych czasów, brazylijskim piłkarzem Pele, że: Sukces to nie przypadek. To ciężka praca, wytrwałość, nauka, analiza, poświęcenie, a przede wszystkim miłość do tego, co robisz”.

Nam natomiast przypadł ten ogromny zaszczyt, aby poinformować o tym, iż: 

Dominika Pabisz - została laureatką aż TRZECH Wojewódzkich  Konkursów Przedmiotowych: z matematyki, geografii, języka polskiego, a ponadto jest finalistką konkursu chemicznego. Nasza utalentowana uczennica z kl. 8a tym samym będzie zwolniona z obowiązku pisania części humanistycznej i matematycznej na egzaminie ósmoklasisty, który odbędzie się za dwa tygodnie.

Najmłodszym i co tu kryć - niezwykle zdolnym uczniem, który dzisiaj może świętować swój kolejny już sukces, jest Kazimierz Skrok – Wolski z kl. 6a - laureat DWÓCH Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z historii oraz fizyki. Niebywałe jest również inne osiągnięcie Kazimierza - to finalista aż trzech konkursów wojewódzkich - z geografii, chemii oraz języka angielskiego.

Do zaszczytnego grona laureatów i finalistów tych niezwykle trudnych konkursów kuratoryjnych należą także:

Igor Sudyka z kl. 6b  - laureat konkursu z matematyki oraz finalista konkursu chemicznego,

Antoni Baciak  z kl. 7a - laureat konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Od Cedyni do Orszy. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514” i finalista konkursu z historii, 

Patryk Kajor z kl. 7d - laureat konkursu przedmiotowego z biologii.

Laureatem  konkursu z geografii został natomiast Miłosz Borda –Sieczkowski z kl. 8a, a tytuł finalisty z tego samego przedmiotu otrzymał dzięki swej ciężkiej pracy także Nikodem Krok z kl. 8a.

Równie piękne wyniki i tytuły finalistek uzyskały w tegorocznym arcytrudnym konkursie z języka polskiego Karolina Furmanek i Jagoda Lew – obie z klasy 8a.

Po tytuł finalisty sięgnął jeszcze jeden z naszych utalentowanych uczniów - Szymon Nowosielski z klasy 7a, uzyskując rewelacyjny wynik w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym.

Laureatom i finalistom, ich Rodzicom oraz  Nauczycielom - opiekunom naukowym – pragniemy serdecznie pogratulować oraz podziękować za ogromną pracę i poświęcenie, jakimi wykazali się w czasie zmagań konkursowych.

Życząc dalszych sukcesów naszym  „Dziesięciorgu Wspaniałym”, wyrażamy przekonanie, że jeszcze nieraz będziemy mogli być dumni z Waszych wspaniałych osiągnięć! 


INFORMACJA

Rodzice kandydatów klas pierwszych, którzy są zainteresowani opieką świetlicową  oraz korzystaniem ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 proszeni są o złożenie kompletnie i czytelnie wypełnionych kart zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2021 r.

Wypełnione karty należy dostarczyć do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy wejściu do szkoły.

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej - link

Karta przyjęcia dziecka do stołówki szkolnej - link


INFORMACJA

OD DNIA 04.05.2021 DO 20.05.2021 TRWAĆ BĘDZIE NABÓR DO ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ  NA ROK 2021/2022.

KARTY PRZYJĘĆ MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY – ZAKŁADKA „ ŚWIETLICA” LUB ZE SKRZYNEK KORESPONDENCYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY WEJŚCIACH DO SZKOŁY.

KOMPLETNIE I CZYTELNIE WYPEŁNIONE KARTY NALEŻY SKŁADAĆ W WW SKRZYNKACH.

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO ŚWIETLICY (ZGODNIE Z REGULAMINEM REKRUTACJI) ZOSTANIE OGŁOSZONA DO KOŃCA CZERWCA 2021.


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WŚRÓD GENIALLNYCH SZKÓŁ!

Nasza Szkoła wzięła w ostatnich tygodniach udział w ogólnopolskim projekcie "Geniallne Szkoły".  Dzięki ogromnemu zaangażowaniu p. Doroty Nagacz zostaliśmy jako pierwsza placówka w Jaśle umieszczeni na prestiżowej mapie wirtualnych szkół w Polsce. To niezwykła promocja Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w szerszym środowisku, gdyż przygotowane w wirtualnej rzeczywistości prezentacje pokazują nowoczesne oblicze edukacji, w której stawia się na wykorzystanie rozwiązań TIK w codziennej pracy z uczniami.

Więcej informacji o projekcie - link
Wirtualny spacer po naszej szkole - link

WSPANIAŁE SUKCESY NASZYCH MŁODYCH MATEMATYKÓW