Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle


Idź do treści


STRONA INTERNETOWA GIMNAZJUM NR 1
Zapraszamy do obejrzenia naszej szkoły na
www.facebook.com/SP2Jaslo/


Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle bierze udział w Projekcie pn. "Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
Wartość projektu 157.354,22zł, dofinansowanie 159.713,29 zł. Okres realizacji: 30.11.2015 r. - 31.10.2017 r.
Zakres projektu obejmuje:
- przebudowę i rozbudowę sali korekcyjnej ,
- budowę sieci bezprzewodowej w szkołach,
- zakup sprzętu ICT,
- zakup wyposażenia do pracowni szkolnych
.AKADEMIA PIŁKARSKA JASŁO

ZAPRASZA DZIECI NA ZAJĘCIA<< otwórz plakatERASMUS+ W SP2

W obecnym i kolejnym roku szkolnym w naszej szkole realizowany będzie projekt unijny w ramach programu Erasmus+. Prace nad projektem rozpoczęliśmy w styczniu 2017 roku na wniosek dyrektora szkoły, pana Jacka Nawrockiego. Szkolnym koordynatorem projektu został pan Piotr Nosal, który pozyskał partnerów z Turcji, Rumunii i Włoch oraz zainicjował współpracę mającą na celu opracowanie planu projektu. Wszyscy partnerzy włożyli w program swój wkład pracy, dzieląc się pomysłami i doświadczeniem. Po dwóch miesiącach stworzyliśmy projekt, który w ocenie ekspertów zdobył 90 na 100 możliwych do uzyskania punktów. Wynik ten umożliwił zakwalifikowanie projektu do realizacji.
Nasz projekt nosi tytuł
"Let's be eco-friendly" i kładzie nacisk na promowanie szeroko pojętych postaw proekologicznych. Uczniowie naszej szkoły, realizując zaplanowane działania, będą się posługiwali językiem angielskim i w tym języku komunikowali się będą ze swoimi rówieśnikami podczas zagranicznych wyjazdów i wizyty partnerów w naszej szkole. Również wszystkie opracowane w projekcie prace wykonane będą w tym języku.
Nauczyciele ze wszystkich zaangażowanych szkół będą wymieniali się doświadczeniami i dzięki temu wzbogacą swój warsztat pracy o metody nauczania stosowane w szkołach partnerskich.
Wierzymy, że realizacja projektu "Let's be eco-friendly" będzie wspaniałą przygodą i źródłem wielu inspiracji zarówno dla naszych uczniów, jak i nauczycieli.ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
fotogaleriaPowrót do treści | Wróć do menu głównego